KIT, Non-Profit Organization

Projects

TheRockGroup & KIT Royal Tropical Institute

Edition 2

In dit SDG Traineeship project werd het team gevraagd om een pilot op te zetten en uit te voeren voor het project Issue Killers – uitgevoerd door KIT en TheRockGroup. Met de lessen van deze pilot kunnen zij Issue Killers goed en effectief neerzetten. Concreet werd het team gevraagd een campagne uiting te bedenken en uit te voeren (binnen de termijn van het SDG Traineeship) en advies te geven.

De opdrachtgever neemt het advies en geleerde lessen mee in het ontwerp van het project Issue Killers en de uitvoering van de eerste editie begin 2022. De campagne dient als inspiratie, portfolio en voorbeeld om van te leren voor toekomstige Issue Killers deelnemers en anderen betrokkenen.

KIT

Edition 2

De SDG Trainees hebben voor het KIT onderzocht hoe de organisatie op lange termijn hun impact op de SDG’s kan meten. Dit hebben ze aan de hand van een benchmark en interviews gedaan. De belangrijkste conclusie van de trainees was dat de interne projectflow optimaliseren cruciaal is.