Gemeente Leiderdorp, Public Organization

Projects

Gemeente Leiderdorp

Edition 3

Het Milieu Educatief Centrum (MEC) geeft lessen over natuur en duurzaameid op basisscholen. Mooi natuurlijk, maar de gemeente denkt dat er meer potentie zit in het MEC. Zeker ook omdat het MEC samen met het welzijnswerk en de bibliotheek in een gebouw zit: De Sterrentuin. Hoe mooi zou het zijn als het Centrum zich gaat profileren als HET centrum waar je als enthousiaste inwoner terecht kunt voor je initiatieven over alle Sustainable Development Goals. Het team SDG Trainees analyseert wat het MEC nu al doet aan de SDG’s?, hoe het MEC binnen de huidige kaders meer aandacht kan besteden aan de SDG’s (het laaghangend fruit) en onderzoekt en bespreekt met eventuele samenwerkingspartners hoe het MEC haar aanbod en doelgroep kan verbreden om zich te profileren als HET centrum voor Global Goals. In deze opdracht praat het team met heel veel mensen binnen- en buiten de gemeente en schrijft en presenteert een advies aan beleidsmakers en bestuurders.