KIT, Non-Profit Organisatie

Projects

TheRockGroup & KIT Royal Tropical Institute

Editie 2

In dit SDG Traineeship project werd het team gevraagd om een pilot op te zetten en uit te voeren voor het project Issue Killers – uitgevoerd door KIT en TheRockGroup. Met de lessen van deze pilot kunnen zij Issue Killers goed en effectief neerzetten. Concreet werd het team gevraagd een campagne uiting te bedenken en uit te voeren (binnen de termijn van het SDG Traineeship) en advies te geven.

De opdrachtgever neemt het advies en geleerde lessen mee in het ontwerp van het project Issue Killers en de uitvoering van de eerste editie begin 2022. De campagne dient als inspiratie, portfolio en voorbeeld om van te leren voor toekomstige Issue Killers deelnemers en anderen betrokkenen.

KIT

Editie 2

De SDG Trainees hebben voor het KIT onderzocht hoe de organisatie op lange termijn hun impact op de SDG’s kan meten. Dit hebben ze aan de hand van een benchmark en interviews gedaan. De belangrijkste conclusie van de trainees was dat de interne projectflow optimaliseren cruciaal is.

SDG House & KIT

Editie 1

Het SDG House heeft als doel een SDG Academy op te richten, om professionals om te scholen en klaar te maken voor de toekomst. De trainees hebben onderzoek gedaan en een projectplan ontworpen van wat deze SDG Academy moet omvatten en hoe deze uitgerold kan worden. Het projectplan kan worden gebruikt bij het aanvragen van subsidies om de SDG Academy verder te ontwikkelen en uit te rollen danwel het in de markt weg te zetten.