Team FoodTechBrainport

FoodTechBrainport

Edition 2

Food Tech Brainport (FTB) is een netwerk van bedrijven die binnen FTB de faciliteiten hebben om innovatieve producten en verpakkingen te ontwikkelen, met als doel bij te dragen aan een duurzame wereld. Bedrijven zitten daar voor langere tijd en huren een ruimte. De trainees kregen de vraag om een SDG impact analyse te maken en deze te verwerken in de website communicatie om het netwerk verder te inspireren.

De trainees hebben een rapport met analyse, visuals op website en aanbevelingen voor verdere doorontwikkeling op dit vlak afgeleverd. Het wordt als basis gebruikt voor de volgende editie van het SDG Traineeship waarin een nieuw team trainees aan de slag gaan met het concreet meetbaar maken van de impact. Dit met als doel om nog duidelijker te kunnen sturen en communiceren.