Team Turien & Co.

Turien & Co.

Edition 5

Wij zijn als AnsvarIdéa op zoek naar nieuwe inzichten om Diversiteit en Inclusie binnen onze organisatie in kaart te brengen en zo goed mogelijk te verbeteren. Onze sector heeft helaas een ouderwetse en starre reputatie; onze organisatie werkt hard om dit te veranderen door te bewijzen dat het anders kan maar kunnen daarbij goed nieuwe en frisse inzichten gebruiken.

Zeker op het gebied van het meetbaar maken van de sociale impact van onze interne bedrijfsvoering en verleende diensten kunnen wij wel wat tips en tricks gebruiken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer jong talent aantrekken buiten onze traditionele rekruteringspool om? Of hoe kunnen wij de inclusiviteit van onze financiële producten garanderen? Door Diversiteit en Inclusiviteit als speerpunt op te pakken willen wij van positieve invloed zijn op onze medewerkers, leveranciers, klanten en overige stakeholders en daarbij vooruit lopen op maatschappelijke ontwikkelingen.