Projectwerk : Team Urban Farming 035

2021-11-26

Edition 1

Projectblog – Team Urban Farming 035

Het stadse leven, veel hoge en grijze gebouwen, drukke straten waar iedereen langs elkaar heen raast… Niet als het aan stichting Urban Farming 035 (UF035) ligt! Dit burgerinitiatief streeft naar een groene, gezonde en gezellige stad, waar bewoners binnen een straal van 500 meter een natuurlijke oase kunnen vinden. Zij tovert braakliggende, onbenutte terreinen om tot openbare, bloeiende moestuinen en brengt burgers zo in contact met elkaar én de natuur. 

(De Riebeecktuin van UF035)

UF035 is momenteel erg afhankelijk van fondsen en subsidies, maar deze zijn soms ontoereikend en zijn geen stabiele vorm van inkomsten. Vanuit de opdrachtgever lag voor ons (Myrthe, Mayra en Noah) dan ook de taak om het potentieel voor samenwerking met de private sector te onderzoeken en een nieuw business model voor UF035 te ontwikkelen. Overigens was het niet altijd even makkelijk om de benodigde kennis te vergaren: We werden in het proces regelmatig van het kastje naar de muur (of beter gezegd, van de telefoon en voicemail naar de mail) gestuurd. Maar hard werken en doorzetten loont! De interviews waren inspirerend, en gaven een goed beeld van de behoeften van bedrijven omtrent een duurzame werkomgeving en successen van soortgelijke (burger)initiatieven.

Gelukkig waren onze meetings niet beperkt tot virtuele (zoom)meetings. Op de OV-fiets (lekker duurzaam!) doorkruisten we heel Hilversum met OV-fiets (lekker duurzaam!) en konden zo de tuinen van UF035 bewonderen. Hier en daar was wat zoek- en speurwerk vereist, maar het was met name ontzettend motiverend om de passie van mensen die Hilversum een warm, groen hart toedragen, te zien. Deze week vormde Hilversum de arena van een gezamenlijke brainstormsessie, waarbij wij middels vele post-its onze ideeën hebben samengevoegd om in de komende weken uit te werken. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid voor UF035 om als bemiddelaar tussen de gemeente, burgers en lokale bedrijven te fungeren.

Al met al vinden wij het erg tof om actief een steentje bij te kunnen dragen en grote idealen op lokale schaal invulling te geven!

Projectwerk Urban Farming 035