Project Work : Team RAB

2021-11-26

Edition 2

Hallo allemaal! Wij zijn Emma, Sem, Sophie en Xaviera. Wij zijn team RABparticipaties. RAB Participaties beheert maar liefst acht bouwcenters, vijfGamma’s en Karweis en twee Jan Groen tegels, verspreid over heelNederland. RAB is vooral actief als tussenhandelaar van bouwmaterialenvoor de particulier en professionals.

Het project

RAB heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat de raakvlakken zijntussen het bedrijf en de SDG’s. Al tijdens onze eerste meeting met deprojectbegeleider kwamen wij erachter dat wij niet alleen raakvlakken,maar ook de kansen wilden onderzoeken en benadrukken. Daaromgaan wij de volgende twee stappen zetten:

1. Duurzaamheid op de werkvloer creëren;

2. Partnerschappen vergroten.

Ons doel is dat RAB hiermee SDG17 en SDG12 gaat toepassen en nastreven.

Wat hebben wij gedaan en wat zijn onze volgende stappen?Om de raakvlakken tussen RAB en de SDG’s te onderzoeken, hebben wij gebruik gemaaktvan de SDG impact assessment tool. Na deze analyse was het voor ons duidelijk op welkeSDG’s het bedrijf positieve en negatieve impact heeft.Deze tool was erg handig en interessant, maar hier begon ook een uitdagende periode.Toen was het namelijk de tijd om onze eigen creativiteit de vrije loop te laten!

What is next?

Wij zijn nu druk bezig met het uitwerken van onze eerder benoemde twee pijlers. Ons doel isom het zo praktisch en toepasbaar mogelijk aan te leveren. Wij zijn daarom constant opzoek naar inspirerende voorbeelden. Binnenkort zullen wij daarom bezoek brengen aan eenbedrijf dat duurzaamheid al op de werkvloer heeft geïmplementeerd. Verder gaan wij doormet het onderzoeken van potentiële samenwerkingen en een circulair assortiment.Wij kijken er naar uit om onze ideeën te delen tijdens de eindpresentatie en met ons teameen positieve impact uit te oefenen met en voor RAB!Groetjes!Emma, Sophie, Sem en XavieraTeam RAB

Hallo allemaal! Wij zijn Emma, Sem, Sophie en Xaviera. Wij zijn team RABparticipaties. RAB Participaties beheert maar liefst acht bouwcenters, vijfGamma’s en Karweis en twee Jan Groen tegels, verspreid over heelNederland. RAB is vooral actief als tussenhandelaar van bouwmaterialenvoor de particulier en professionals.

Het project

RAB heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat de raakvlakken zijntussen het bedrijf en de SDG’s. Al tijdens onze eerste meeting met deprojectbegeleider kwamen wij erachter dat wij niet alleen raakvlakken,maar ook de kansen wilden onderzoeken en benadrukken. Daaromgaan wij de volgende twee stappen zetten:

1. Duurzaamheid op de werkvloer creëren;

2. Partnerschappen vergroten.

Ons doel is dat RAB hiermee SDG17 en SDG12 gaat toepassen en nastreven.

Wat hebben wij gedaan en wat zijn onze volgende stappen?Om de raakvlakken tussen RAB en de SDG’s te onderzoeken, hebben wij gebruik gemaaktvan de SDG impact assessment tool. Na deze analyse was het voor ons duidelijk op welkeSDG’s het bedrijf positieve en negatieve impact heeft.Deze tool was erg handig en interessant, maar hier begon ook een uitdagende periode.Toen was het namelijk de tijd om onze eigen creativiteit de vrije loop te laten!

What is next?

Wij zijn nu druk bezig met het uitwerken van onze eerder benoemde twee pijlers. Ons doel isom het zo praktisch en toepasbaar mogelijk aan te leveren. Wij zijn daarom constant opzoek naar inspirerende voorbeelden. Binnenkort zullen wij daarom bezoek brengen aan eenbedrijf dat duurzaamheid al op de werkvloer heeft geïmplementeerd. Verder gaan wij doormet het onderzoeken van potentiële samenwerkingen en een circulair assortiment.Wij kijken er naar uit om onze ideeën te delen tijdens de eindpresentatie en met ons teameen positieve impact uit te oefenen met en voor RAB! Groetjes!

Emma, Sophie, Sem en XavieraTeam RAB