Wissema Group, For-Profit Organization

Projects

SBI Formaat & WissemaGroup

Edition 5

Do you want to contribute to every organisation in the Netherlands having a Council for Sustainable Employee Participation? And would you like to use your creativity while also learning a lot about industrial relations? Then join us in creating an e-learning on sustainable co-determination that incorporates many of the SDGs and ensures that works councils, employees and boards in the Netherlands commit to a sustainable and more humane organisation.

WissemaGroup en SBI Formaat

Edition 3

In de eerste editie van het SDG Traineeship ontdekten WissemaGroup en SBI Formaat dat Ondernemingsraden (OR’en) de SDG thema’s niet hoog op de agenda hebben staan. Hoewel veel van hun zorgtaken wel te koppelen zijn aan de SDGs. In deze editie gaat een team SDG Trainees een event organiseren *(met nieuwe tools) waarin ze OR’en in de bewustwording meenemen en de OR’en praktische tips meegeven hoe ze de SDGs in hun medezeggenschapswerk mee kunnen nemen.

Wissema Group

Edition 2

Stichting FC Matties is recent opgericht: de stichting staat in nog in de startblokken. Samen met de SDG Trainees hebben zij een marketingplan gemaakt hoe WissemaGroup scholen en clubs kan benaderen om meer diversiteit bij de kinderen te krijgen voor de leuke dingen. Uit onderzoek is gebleken dat de kloof tussen arm en rijk en zwart en wit groter is dan ooit. Dit hebben de SDG Trainees aangepakt door naamsbekendheid voor dit probleem te krijgen en de stichting te promoten bij de voetbalclubs, scholen, ouders en kinderen.