SBI formaat, Profit Organisatie

Projects

SBI Formaat & WissemaGroup

Editie 5

Do you want to contribute to every organisation in the Netherlands having a Council for Sustainable Employee Participation? And would you like to use your creativity while also learning a lot about industrial relations? Then join us in creating an e-learning on sustainable co-determination that incorporates many of the SDGs and ensures that works councils, employees and boards in the Netherlands commit to a sustainable and more humane organisation.

WissemaGroup en SBI Formaat

Editie 3

In de eerste editie van het SDG Traineeship ontdekten WissemaGroup en SBI Formaat dat Ondernemingsraden (OR’en) de SDG thema’s niet hoog op de agenda hebben staan. Hoewel veel van hun zorgtaken wel te koppelen zijn aan de SDGs. In deze editie gaat een team SDG Trainees een event organiseren *(met nieuwe tools) waarin ze OR’en in de bewustwording meenemen en de OR’en praktische tips meegeven hoe ze de SDGs in hun medezeggenschapswerk mee kunnen nemen.

SBI formaat

Editie 1

SBI Formaat biedt trainingen aan ondernemersraden (OR) en andere professionals. Zij vinden het van groot belang dat ondernemingsraden zich bezig houden met de impact van hun organisatie op de wereld eromheen en daar de SDG’s ook zakelijk voor onze klanten interessant zijn,. Echter werd dit door hun klanten nog te weinig (h)erkend. De vraag aan de trainees luidde dan ook: Hoe kan SBI Formaat bevorderen dat bedrijven meer stappen zetten in duurzaam ondernemen? De trainees hebben een toolkit ontworpen waarmee SBI Formaat bij trainingen aan OR duurzaamheid kunnen meenemen. Een training gericht op duurzaamheid bleek onvoldoende interesse te hebben vanuit de OR, waardoor de keuze is gevallen om het te integreren in bestaande trainingen. De toolkit gaat gebruikt worden om SBI’s dienstverlening te verbeteren en collega’s bewust te maken van de SDG’s.