SBI formaat, For-Profit Organization

Projects

SBI Formaat & WissemaGroup

Edition 5

Do you want to contribute to every organisation in the Netherlands having a Council for Sustainable Employee Participation? And would you like to use your creativity while also learning a lot about industrial relations? Then join us in creating an e-learning on sustainable co-determination that incorporates many of the SDGs and ensures that works councils, employees and boards in the Netherlands commit to a sustainable and more humane organisation.

WissemaGroup en SBI Formaat

Edition 3

In de eerste editie van het SDG Traineeship ontdekten WissemaGroup en SBI Formaat dat Ondernemingsraden (OR’en) de SDG thema’s niet hoog op de agenda hebben staan. Hoewel veel van hun zorgtaken wel te koppelen zijn aan de SDGs. In deze editie gaat een team SDG Trainees een event organiseren *(met nieuwe tools) waarin ze OR’en in de bewustwording meenemen en de OR’en praktische tips meegeven hoe ze de SDGs in hun medezeggenschapswerk mee kunnen nemen.

SBI Formaat

Edition 2

SBI formaat wilt de SDG’s genoemd krijgen in de Wet op de Ondernemingsraden. En aan de trainees de opdracht om die erin te krijgen!

Onderliggende vragen waren: – Wat is er nodig voor een wetswijziging?

  • In welk krachtenveld speelt een wetswijziging zich af?
  • Wie zijn de stakeholders?
  • Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de WOR en eventuele wijzigingen?

De trainees hebben een Plan van Aanpak opgeleverd over welke stappen nodig zijn om de SDG’s in WOR te krijgen. SBI gaat hiermee aan de slag!

SBI formaat

Edition 1

Het SDG House heeft als doel een SDG Academy op te richten, om professionals om te scholen en klaar te maken voor de toekomst. De trainees hebben onderzoek gedaan en een projectplan ontworpen van wat deze SDG Academy moet omvatten en hoe deze uitgerold kan worden. Het projectplan kan worden gebruikt bij het aanvragen van subsidies om de SDG Academy verder te ontwikkelen en uit te rollen danwel het in de markt weg te zetten.

Apply for the SDG Traineeship!

Apply as a Trainee

Apply as a Client