SDG Talk 10 Team SBI Formaat

2021-11-22

Edition 1

Lara Wolters zit namens de PvdA in het Europees parlement.

Een klinkende overwinning voor de Partij van de Arbeid tijdens de verkiezingen van het Europese Parlement van 2019. Door het bekende ‘Timmermans effect’ schoot de partij onverwachts van 3 naar 6 zetels en kwam ook Lara Wolters in het parlement te zitten. Afgelopen dinsdag heeft ze speciaal voor de SDG Talk tijd gemaakt om te vertellen waar ze sindsdien mee bezig is geweest. In Brussel heeft ze zich, binnen de commissie juridische zaken, ingezet voor een due diligence wetsvoorstel. Due diligence is een algemene term voor zorgplicht, dat in dit geval speciaal is gericht op bedrijven. Bedrijven die zich op de Europese markt begeven worden hiermee opgedragen om schade aan mens en milieu tegen te gaan. “Je bent verantwoordelijk als bedrijf om te weten en aan te tonen wat er gebeurt in de aanvoerketen en je moet laten zien wat je doet om schade te voorkomen”. De bedoeling van deze wetgeving is om bedrijven extra verantwoordelijkheid te geven om zo onder anderen bij te dragen aan de SDG’s en de Green Deal. Doen bedrijven hier niet aan mee dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Lara heeft vaak tot diep in de nacht onderhandeld om dit wetsvoorstel erdoor te krijgen. En met succes! Afgelopen maart is het wetsvoorstel met een hele grote meerderheid aangenomen in het Europese parlement. Als het goed is komt er dus echt een Europese zorgplichtwet voor de Europese bedrijven.

Irene Keizer is manager voor de teams ‘Economic Justice’ en ‘Sustainable Supply Chains’ bij SOMO.

De tweede spreekster van de avond was Irene Keizer. Keizer is werkzaam bij SOMO, een NGO die onderzoek doet naar multinationale ondernemingen. Hierbij staan de negatieve effecten op de mensenrechten en de natuur centraal. SOMO heeft eerder onderzoek gedaan naar onder andere misstanden in de kledingsector, waar vandaag de dag nog miljoenen mensen werken voor een loon onder het leefbare loon. Een belangrijk obstakel in de realisatie van de SDG’s ligt volgens Keizer bij de rol van bedrijven. Bedrijven streven voornamelijk naar het maken van winst om aandeelhouders tevreden te houden. Het machtsspel tussen de verschillende bedrijven stimuleert niet om duurzaamheid actief na te streven. Dit resulteert erin dat bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen vaak niet halen. Een voorbeeld hiervan is de strijd om de ontwikkeling van een coronavaccin, patenten binnen de farmaceutische industrie zorgen voor een oneerlijke verdeling van vaccins, waardoor de bestaande welvaartstegenstellingen opnieuw bloot worden gelegd.

Het verduurzamen van bedrijven wordt op het moment nog te veel gedaan vanuit het oogpunt “sustainability sells”. Om hier verandering in te brengen pleit SOMO voor een strenge naleving van due diligence, een term die eerder deze SDG Talk besproken werd door Lara Wolters. Ze is dan ook zeer blij met het wetsvoorstel die Lara heeft ingediend. Naast de naleving van concrete wetgeving liggen er volgens Keizer ook kansen in onderhandelingen met politici en andere lobbyinstellingen, en de media die het bewustzijn over maatschappelijke misstanden kunnen aanwakkeren.

Tips van Lara Wolters en Irene Keizer

Wolters wil iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid erop wijzen om ook zeker aan Brussel! Veranderingen kun je in Brussel concreet maken. Er is dan ook zoiets als The Brussels effect: Europese wetgeving kan leidend zijn voor de rest van de wereld.

Keizer wil de trainees stimuleren om hun nieuwsgierigheid te volgen. Nieuwsgierigheid is voor Keizer een belangrijke drijfveer geweest om verandering teweeg te brengen.