RVO, Public Organization

Projects

RVO

Edition 2

RVO had de hulp van de SDG Trainees nodig om de volgende vragen te beantwoorden: Wat is impact van verschillende programma’s van RVO op SDG 2? En hoe kan deze impact worden vergroot?

Hiervoor hebben de trainees een SDG 2 scan uitgevoerd per programma. In een 2-pager per programma hebben zij de resultaten gepresenteerd met adviezen over hoe de impact vergroot kan worden. RVO gaat 2-pagers intern gebruiken, de adviezen zijn gepresenteerd aan relevante medewerkers.

RVO

Edition 1

RVO heeft een interne SDG-mapping tool ontwikkeld om de bijdrage van de programma’s en projecten in kaart te brengen. De SDG Trainees werden ingezet om een volgende stap naar verdieping zetten en uiteindelijk de link naar meetbare indicatoren maken. Hun opdracht was om op project-niveau gaan mappen om dieper inzicht te krijgen in waar en hoe de projecten (onder de programma’s) bijdragen aan de SDG’s. Om de mapping op project-niveau te doen was het nodig om enige project-documentatie door te nemen en te achterhalen aan welke doelen het project positief (direct of indirect) bijdraagt, danwel waar er een risico is op een negatief effect op de SDG’s te identifceren is. Door de mapping te doorlopen hebben de trainees op een praktische manier kennis gemaakt met de SDG’s en hoe dat zich in de praktijk vertaalt. De uitkomsten genereren inzicht in bijdrage van RVO projecten aan de SDG’s en RVO gaat met het desbetreffende programma in gesprek hoe hier opvolging aan te geven.