Project Work : Team RVO

2021-11-26

Edition 1

Hi medetrainees! Wij zijn Sanne, Nina, Tijmen, Wibien en Amrita van het team RVO.In dit stuk zullen wij onze projectvraag introduceren en wat meer vertellen over waar wij ons de afgelopen weken mee hebben beziggehouden.

Onze opdrachtgever is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar ze doen veel ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven, zowel in het binnen-en buitenland. Het is een overheidsorganisatie die zich bezighoudt met het versterken van de positie van Nederlandse ondernemers. De RVO heeft als doel het creërenvan een duurzame en economisch sterke samenleving. Zij streven naar het integreren van de SDGs binnen het Nederlandse bedrijfsleven en stimuleren Nederlandse ondernemers duurzaam te ondernemen, zowel nationaal als over de grens. Een belangrijk instrument dat zich hier specifiek op richt is het Partners for International Business(PIB) programma. Dit programma steunt Nederlandse ondernemers om een publiek -private samenwerking in het buitenland te realiseren.

In onze opdracht kijken wij naar de integratie van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kader met de SDGs en hoe dit bij de beoordeling van de aanvraagprocedure voor het PIB programma kan worden geïmplementeerd. In de afgelopen weken hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende projecten die onder PIB vallen en hebben wij de bijdragen van deze projecten aan de SDGs beoordeeld. Als eindproduct leveren wij een advies aan over hoe de SDGs meer en beter geïntegreerd kunnen worden in de aanvraagformulieren voor ondernemers binnen het programma. We hebben ook duidelijk in kaart gebracht hoe IMVO en de SDGs zich tot elkaar verhouden en wat voor rol deze verhouding speelt in het PIB programma. Het SDG traineeship was een interessant en leerzaam proces. We vonden het ook leuk om alle collega’s bij de RVO beter te leren kennen! Heel veel dank aan onze begeleider Kristine Ocon voor al haar tijd en goede hulp in de afgelopen maanden. We kijken er naar uit om ons eindproduct te presenteren over 2 weken!

RVO