Chrysal, For-Profit Organization

Projects

Chrysal

Edition 1

Wat voor rol heeft de bloemenindustrie in impact op en afhankelijkheid? Wat voor rol heeft Chrysal in impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit? Wat kunnen zij bijdragen en hoe moeten ze dat doen? Wat zou Chrysal’s ambitie en doelstelling(en) moeten zijn? Met deze vraagstukken zijn de trainees aan het werk gegaan. Door middel van desk research en interviews heeft het team trainees een analyse gedaan van de impact van biodiversiteit Chrysal’s bedrijfsvoering en op die van hun klanten/stakeholders. Het resultaat is een heldere 10 Year Roadmap Biodiversiteit & Chrysal voor verduurzaming. Het advies van de trainees gaat daadwerkelijk gebruikt worden voor Chrysal’s aanpak op dit thema. Zo is er nu al budget vrijgemaakt om de roadmap te gaan implementeren en er komt meer informatie over biodiversiteit op de hun website.