Chrysal, Profit Organisatie

Projects

Chrysal

Editie 2

Chrysal wilde in deze editie van het SDG Traineeship voor het onderwerp ‘ensuring equality and diversity’. scherper krijgen hoe ze hier invulling aan kunnen geven en hoe ze dit kunnen verbeteren in hun organisatie.


De trainees hebben deze definitie voor Chrysal bepaald. Ze hebben advies gegeven (lange & korte termijn) over het thema diversiteit & inclusiviteit. De adviezen zijn gebaseerd op:

  • Interviews met managers/CEO
  • Survey onder mederwerkers
  • Desk research

Het advies geeft antwoord op vragen als: – Wat is de juiste definitie van diversiteit en inclusiviteit?

  • Wat is de beste aanpak voor diversiteit en inclusiviteit? Wat zijn goede benchmarks, wat zijn voorbeeld organisaties?
  • Hoe divers is de organisatie nu? Wat is de huidige status volgens jullie?
  • Wat zouden we gelijk kunnen aanpassen, wat zijn de quick wins?
  • Wat zouden de ambities en doelstellingen voor de kortere en langere termijn moeten zijn op dit thema? Waar moet de focus liggen?

Het advies wordt meegenomen op strategie niveau en survey wordt volgend jaar herhaalt!

Chrysal

Editie 1

Wat voor rol heeft de bloemenindustrie in impact op en afhankelijkheid? Wat voor rol heeft Chrysal in impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit? Wat kunnen zij bijdragen en hoe moeten ze dat doen? Wat zou Chrysal’s ambitie en doelstelling(en) moeten zijn? Met deze vraagstukken zijn de trainees aan het werk gegaan. Door middel van desk research en interviews heeft het team trainees een analyse gedaan van de impact van biodiversiteit Chrysal’s bedrijfsvoering en op die van hun klanten/stakeholders. Het resultaat is een heldere 10 Year Roadmap Biodiversiteit & Chrysal voor verduurzaming. Het advies van de trainees gaat daadwerkelijk gebruikt worden voor Chrysal’s aanpak op dit thema. Zo is er nu al budget vrijgemaakt om de roadmap te gaan implementeren en er komt meer informatie over biodiversiteit op de hun website.