Ministerie van Buitenlandse Zaken, Publieke Organisatie

Projects

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie 1

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich gecommiteerd aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze te behalen is communicatie over en het verkrijgen van intern draagvlak voor het op te stellen kader cruciaal. Daarom het de trainees een draagvlakonderzoek uitgevoerd ter verkenning van het interne draagvlak voor de verduurzaming van BZ. Hiervoor hebben de trainees organisatiebreed (ook de posten in het buitenland) een enqûete uitgezet en interviews afgenomen. Vragen die in het adviesrapport beantwoord diende te worden waren vragen als: Hoe krijg je voor de bredere duurzaamheidsvisie en het beleid van BZ draagvlak binnen de organisatie? Hoe staat het momenteel met het draagvlak voor het duurzaamheidskader in de organisatie? Hoe kunnen de SDGs een leidraad vormen voor uitwerking van het duurzaamheidsbeleid? Welke koppeling kan er gemaakt worden met de SDGs en de duurzaamheidsvisie van BZ? Het draagvlakonderzoek krijgt een plek in de strategievorming voor de verduurzaming van BZ.