Wij zijn het SDG House Network

De uitdagingen waar de wereld nu voor staat vraagt voor samenwerking en een gemeenschappelijke visie voor een betere wereld voor iedereen: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We streven naar betere partnerschappen voor de doelen door een uitgebreid netwerk van SDG-huizen op te zetten.

Wie Zijn We

Onze Missie

Onze Missie

Een SDG House is een regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheidsevenementen en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die het gemeenschappelijke doel delen om de SDG's te bereiken.

Onze Visie

Onze Visie

Over de hele wereld SDG-huizen bouwen en grensoverschrijdende partnerschappen aanmoedigen om de SDG's te versnellen. Wij geloven in een inclusieve en duurzame wereld waar iedereen zich thuis voelt.

Onze Impact

Onze Impact

We zorgen voor samenwerkingen door partners en expertise te verbinden en inspirerende ruimtes te creëren om aan de SDG's te werken.

SDG Events

17 Sustainable Development Goals

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals voor zijn. Deze 17 doelen zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Lees Meer

SDG 2: Geen Honger

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

Lees Meer

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Lees Meer

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Lees Meer

SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Lees Meer

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Lees Meer

SDG 7: Duurzame en betaalbare energie Doel 7. Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Lees Meer

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Lees Meer

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Lees Meer

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Lees Meer

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Lees Meer

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Lees Meer

SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Lees Meer

SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Lees Meer

SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Lees Meer

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Lees Meer

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Lees Meer