Wij zijn SDG House

De uitdagingen waar de wereld nu voor staat vereist dat iedereen zijn verantwoordelijkheid deelt en bijdraagt ​​aan een gemeenschappelijke visie: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven naar betere partnerschappen voor de doelen door een netwerk van SDG-huizen over de hele wereld op te zetten.

Wie Zijn We

Onze Missie

Onze Missie

Een SDG House is een regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheidsevenementen en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die het gemeenschappelijke doel delen om de SDG's te bereiken. We faciliteren zinvolle samenwerkingen door partners te verbinden door fysieke ruimtes te creëren en expertise en andere middelen te bundelen door middel van partnerschappen voor gelijkgestemde individuen, gemeenschappen en bedrijven om aan de SDG's te werken.

Onze Visie

Onze Visie

Over de hele wereld SDG-huizen bouwen en grensoverschrijdende partnerschappen aanmoedigen om de SDG's te versnellen. Wij geloven in een inclusieve en duurzame wereld waar iedereen zich thuis voelt.

Onze Impact

Onze Impact

Wij brengen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor individuen en organisaties die willen bijdragen aan de SDG's.

SDG Events

De 17 Sustainable Development Goals

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling roept op tot dringende actie in alle landen via een mondiaal partnerschap. De kern zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moeten gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren – en dat allemaal terwijl we de klimaatverandering aanpakken en werken aan onze oceanen en bossen te behouden.

SDG 1: Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Lees Meer

SDG 2: Geen Honger

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

Lees Meer

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Lees Meer

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Lees Meer

SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Lees Meer

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Lees Meer

SDG 7: Duurzame en betaalbare energie Doel 7. Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Lees Meer

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Lees Meer

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Lees Meer

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Lees Meer

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Lees Meer

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Lees Meer

SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Lees Meer

SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Lees Meer

SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Lees Meer

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Lees Meer

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Lees Meer

Meld je nu aan voor het SDG Traineeship!

Word SDG Trainee

Word Opdrachtgever