SDG Houses Overview

Alfa College

Alfa College

Het SDG House Drenthe bevindt zich op de locatie van het Alfa-college in Hoogeveen. In het strategisch beleid van het Alfa-college staat de blijvend maatschappelijke ontwikkeling van de student centraal, en deze ontwikkeling samen met een sterke regio vormgeven en daarmee waarde toevoegen aan een betere wereld. Om deze uitspraken ook waar te maken zijn een aantal ontwikkelingen gaande. Het gebouw en buitenterrein dat dateert uit 1964 is drastisch circulair verbouwd, waarbij regionale bedrijven en studenten hebben samengewerkt om samen te ontdekken wat circulair verbouwen betekent. Om Samen meer waarde te creëren voor een betere wereld niet alleen vanuit technisch perspectief te laten gebeuren, zijn de SDG-doelen een uitstekende kapstok om Duurzaamheid met al zijn aspecten te kunnen toepassen in alle beroepsopleidingen. Daarmee  zijn studenten en personeel ambassadeurs voor de regio.

Contact: info@alfacollege.nl

Locatie: Drenthe

Website : https://www.alfa-college.nl/

Campus Landgoed Zonheuvel

Campus Landgoed Zonheuvel

Op de campus richten we ons vooral op SDG’s 4,5,8 en 10. Groei, werk en kansen voor iedereen. Deze doelstellingen liggen dicht bij onze oprichter de SBI. Wij geven invulling aan de doelstellingen door in samenwerking met diverse organisaties activiteiten, opleidingen en trainingen te organiseren. Op onze locatie zie je de duurzame ontwikkelingsdoelen concreet, we werken aan duurzame energie, vegetarisme is normaal en we verduurzamen de afvalstromen.

Contact: info@campuslandgoedzonheuvel.nl

Locatie: Doorn

Website : https://www.campuslandgoedzonheuvel.nl/

Holie Hub

Holie Hub

Holie Hub is het eerste SDG-huis in de provincie Noord-Brabant. De Holie Hub, gevestigd op het terrein van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, is een ontmoetingsplaats en inspirerende werkomgeving voor duurzame aanjagers. Om gezamenlijk draagvlak te creëren voor duurzame doelstellingen zijn we met Holie Hub aangesloten bij het SDG-platform. Hiermee zetten we ons in voor de Sustainable Development Goals die de VN in 2015 heeft opgesteld. Dit zijn 17 Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Bij Holie Hub ligt de focus vooral op SDG nummer 12: ‘Verantwoorde consumptie en productie’. Wij bieden zowel flexibele als vaste werkplekken, kantoorruimten en event ruimtes aan. Verder helpen we onze community met het organiseren van evenementen, en hebben we een interessante jaarprogrammering op het gebied van duurzaamheid op de locatie.

Website : https://holiehub.nl/

KIT

KIT

Het SDG House Amsterdam is een community van experts, ondernemers en NGO’s. Ondersteund door een online platform, matchmaking en andere evenementen, waaronder de jaarlijkse SDG Action Day conferentie, geneert het SDG House Amsterdam waardevolle uitwisselingen, partnerschappen en zakelijke kansen. Er zijn momenteel meer dan 60 ingezeten leden.

Contact: communication@kit.nl

Locatie: Amsterdam

Website : https://www.kit.nl/

SDG House Maastricht

SDG House Maastricht

SDG House Maastricht is de lokale innovatiehub voor de Global Goals in Maastricht en de Euregio. Op lokaal niveau wil SDG House Maastricht een netwerk vormen van mensen en organisaties die werken aan het lokaliseren van de SDG’s. Door meet-ups te organiseren, samenwerking mogelijk te maken en onze expertise te delen, creëren we netwerken voor verandering! Voor nieuwsgierige Maastrichtse burgers van alle leeftijden fungeert SDG House Maastricht als een thuis voor de Global Goals, met laagdrempelige activiteiten en informatie. We organiseren ook creatieve voorlichtingscampagnes, lezingen en workshops om de bekendheid met de Global Goals te vergroten.

Contact: communicatie@mondiaalmaastricht.nl

Locatie: Maastricht

Website : https://www.sdghousemaastricht.nl/

MUSEON

MUSEON

Museon-Omniversum in Den Haag is een museum voor cultuur en wetenschap. Bezoekers worden geïnspireerd om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. In de One Planet Expo leer je op een leuke manier wat je zelf kunt doen om onze planeet leefbaar te houden. Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we letterlijk alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis en ook ons netwerk. Uitgangspunt hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In One Planet Dome, One Planet Expo en One Planet NOW! gaan we samen aan de slag. Met bezoekers, leerkrachten en leerlingen, docenten en studenten, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers. Om de mondiale uitdagingen waarvoor we nu staan hoog op de agenda te zetten. En zoveel mogelijk mensen praktische handvatten te bieden met ons mee te doen. Zodat we met z’n allen een duurzame toekomst realiseren. Door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken.

Contact: hello@oneplanet.nl

Locatie: Den Haag

Website : https://www.museon.nl/

SDG House Groningen

SDG House Groningen

Op 24 september 2021, de landelijke SDG Action Day, werd in Groningen een SDG House geopend. Noorderpoort opende het SDG House in Het Kasteel. Daarmee is Noorderpoort het eerste ROC dat een SDG House vanuit het mbo faciliteert. Het SDG House Groningen heeft de ambitie om een aanjagende en faciliterende rol te vervullen richting overheden, bedrijfsleven en onderwijs. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van de student. Met projecten en evenementen van, voor en door studenten van alle verschillende niveaus zoekt het SDG House de samenwerking met het werkveld.

Contact: hotspot@noorderpoort.nl

Locatie: Groningen

Website : https://sdghousegroningen.nl/

SDG Netwurk Fryslan

SDG Netwurk Fryslan

Wij geloven dat een open geest en een gedeelde ambitie de sleutel zijn om de SDG’s te bereiken. Onze slogan is dan ook ‘Samen leren voor de SDG’s!’ Dat doen we door netwerkactiviteiten te organiseren, de SDG’s in allerlei organisaties te promoten en de SDG’s in de praktijk te brengen. Jong en oud, inwoners en bedrijven, gemeenten en kunstenaars… we heten iedereen welkom om een beweging op te bouwen die streeft naar brede welvaart en een duurzame, eerlijke en groene samenleving. Hoop je snel te zien!

Contact: info@sdgnetwurk.frl

Locatie: Leeuwarden

Website : https://sdgnetwurk.frl/

Social Impact Factory

Social Impact Factory

De Social Impact Factory is de hotspot voor sociaal ondernemerschap in Utrecht. Deze centrale locatie beschikt over 13 vergaderzalen en een grote eventspace. Met ons netwerk van members en partners werken wij samen aan het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken en het creëren van een duurzame toekomst.

Contact: hallo@socialimpactfactory.com

Locatie: Utrecht

Website : https://socialimpactfactory.com

The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub

Het zijn van een SDG House versterkt het doel van The Hague Humanity Hub: het ondersteunen en versterken van het ecosysteem van diverse actoren die werken aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld. De SDG’s en het principe van ‘ leave no one behind’ vormen de rode draad bij het verbinden en zoeken naar samenwerking tussen verschillende organisaties die werken aan de vele facetten van vrede en recht.

Contact: hello@humanityhub.net

Locatie: Den Haag

Website : https://www.humanityhub.net/

contact: service: sdg: website: