Ons Verhaal

SDG House TImeline

 • September 2017

 • 2017-2020

 • November 2020

 • March 2021

 • De start van SDG House

  KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen lanceerde “SDG House” in zijn monumentale gebouw in Amsterdam, waardoor een ruimte werd gecreëerd voor gelijkgestemde mensen om elkaar te ontmoeten, contact te maken en samen te werken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken.

  KIT (ook bekend als SDG House Amsterdam) is nu een bloeiende gemeenschap van experts, ondernemers en professionals met een lidmaatschap van 60+ organisaties.

 • Netwerk Uitbreiden

  SDG House is sinds 2017 uitgegroeid van de eerste locatie in Amsterdam tot een divers netwerk over het hele land, met vestigingen in Den Haag, Utrecht en Maastricht.

  Dit netwerk van SDG Huizen brengt partners samen die werken aan het versnellen van de SDG Agenda op nationale en mondiale schaal door middel van innovatie, educatie en samenwerking.

  Elk SDG-huis is een regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheidsevenementen en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die het gemeenschappelijke doel delen om de SDG’s te bereiken.

  Onze ambitie is een wereldwijd netwerk van SDG Huizen die mensen, bedrijven en andere organisaties die willen “Walk the Talk” verbinden en faciliteren.

 • Lancering van Netwerk

  Het netwerk van SDG Houses is in 2020 opgericht met als doel bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers te inspireren en activeren om de realisatie van de SDG’s in Nederland te versnellen. De negen initiatiefnemers van het netwerk zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf op lokaal niveau duurzame ‘hotspots’ zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen.

 • SDG Traineeship

  Omdat steeds meer ondernemers de SDG’s nastreven, vinden wij het belangrijk om de komende werkende generatie te helpen zich voor te bereiden op het worden van toekomstbestendige professionals, of zoals we ze graag noemen, “SDG Professionals”. Bovendien zijn jongeren altijd aanwezig in het streven naar een duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen!

  SDG House lanceerde het 15 weken durende SDG Traineeship voor jongeren om een carrièrepad op het gebied van duurzaamheid te effenen en tegelijkertijd concrete stappen te zetten in het bereiken van de SDG’s

  Tegelijkertijd bieden we bedrijven de kans om met een groep SDG Trainees te werken aan een echte businesscase die aansluit bij duurzaamheid en inclusiviteit – een win-win!

Ons Team

Mena Leila Kilani

Thijs Bentvelzen

Rigo Stegeman