SDG Talk

2021-11-18

Editie 1

Deze week was het dan eindelijk zover, het SDG Traineeship is van start! Gedurende 15 weken gaan 125 jongeren aan de slag bij 25 bedrijven om te werken met uiteenlopende SDG’s cases. Ze krijgen in teams trainingen, workshops en veel begeleiding om echt impact te maken, maar gezamenlijk hebben ze ook elke dinsdagavond inspirerende SDG Talks. In deze Talks komen alle 125 jongeren samen en worden ze opgeleid en geïnspireerd op het gebied van de SDG’s.

SDG Talk

De kick off van de SDG Talks was op 2 maart. In het eerste gedeelte van deze Talk werd uitgelegd wie het SDG Traineeship nou eigenlijk hebben ontwikkeld (SDG House Network en TheRockGroup), maar vooral ook waarom. Het doel is om alle trainees op te leiden tot SDG Professional, zodat ze aan het einde van het traject de mind-set van zowel zichzelf als de opdrachtgevers hebben weten te richten op de SDG’s. In het verdere werkleven nemen de Trainees dan de SDG’s met zich mee, en bouwen daarnaast een groot netwerk op. Tijdens deze sessie kwam naar voren dat Trainees vooral ook geïnteresseerd zijn om te netwerken – daar gaat het SDG Traineeship dan ook zeker mee aan de slag! Ook vond er een interessante weetjesquiz plaats – hoeveel frikadellen worden er in Nederland per jaar geproduceerd? (Schrik niet: 650 miljoen).  
 
Na een korte pauze waarin Trainees de mogelijkheid kregen om met elkaar te kletsen in de online ruimte van Wonder, ging de Talk weer verder met Rob van Tulder, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit.  In de inspirerende sessie ging hij in op de voordelen van een positieve benadering op de SDG’s. Waarbij klimaatproblemen, genderongelijkeid en rascisme een groot probleem zijn, bieden de SDG’s juist mogelijkheden en kan dus ook als kansenagenda worden gezien. Met de SDG’s krijgen we zo een positieve framing van alle uitdagingen waar de wereld nog voor staan.  
 
Aan het einde van deze SDG talk kunnen de Trainees terugkijken op een inspirerende sessie, en een leuke eerste ontmoeting. De komende talks zullen nog dieper ingaan op de SDG’s, en de kansenagenda die er bij hoort.