Team Natuurverdubbelaars

Natuurverdubbelaars

Editie 1

Natuurverdubbelaars doet onderzoek naar of het voor boeren economisch interessant is om biobased bouwmaterialen te produceren. In dit onderzoek wordt niet alleen de business case van gewasproductie meegenomen, maar ook de maatschappelijke waarden die een andere invulling van het landschap met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, mogelijkheden tot recreatie, etc. De trainees werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het bepalen van de maatschappelijke waarden van dergelijke landschapsontwikkeling en bij te dragen aan de ontwikkeling van een rekentool. Dit rekenmodel met ondersteunend technisch rapport kan uitrekenen hoe een bepaalde invulling aan een stuk land impact heeft op natuurlijke en sociale duurzaamheid. De resultaten worden een integraal onderdeel van het eindproduct voor de opdrachtgever (Min BZK) en dit vormt input voor zowel rijksbeleid als provinciaal beleid. Daarnaast wordt de rekentool beschikbaar gesteld aan individuele boeren trekkers van gebiedsprocessen (onder meer in het kader van de stikstof-problematiek) om tot nieuwe landschapsinrichting te komen.