SDG Talk Team Natuurverdubbelaars

2021-11-22

Edition 2

Hallo allemaal, en welkom bij het blog van team Natuurverdubbelaars! Het is alweer week 10 van dit traineeship, met deze week een ontzettend interessante SDG talk van Ruben Treurniet, oprichter van Civinc. Civinc is een online platform dat polarisatie in de samenleving probeert tegen te gaan door dialoog tussen mensen te stimuleren, in het bijzonder dialoog over contentieuze onderwerpen, waarbij mensen met tegengestelde meningen bewust aan elkaar gekoppeld worden. Het doel hiervan is om mensen de kans te geven hun standpunten aan elkaar uit te leggen, in de hoop mensen dichter bij elkaar te brengen.

Een supergaaf initiatief, wat ons betreft! Ontzettend interessant om dit concept tijdens de SDG talk te kunnen uitproberen met onze mede-trainees. Helaas kon niet iedereen van team Natuurverdubbelaars live bij de SDG talk aanwezig zijn. Maar, niet getreurd, wij hebben achteraf onze eigen in-house discussie gehouden, Civinc-style! Als startpunt hebben we één van de stellingen uit de SDG talk gebruikt, namelijk: “Gaan we de SDGs halen?” Zie hieronder de output van onze discussie!

Ons debat begon op de wat meer ‘pessimistischere’ toon. Een aantal van onze teamgenoten hadden er geen vertrouwen in dat we de SDG doelen zullen halen. “Om de meeste doelen te halen is er samenwerking tussen meerdere landen en regeringen vereist, maar dit lijkt steeds stroever te gaan. Landen zijn met hun eigen problemen bezig, willen vaak om ideologische of historische redenen niet met elkaar om tafel en niet elk land is bereid om concessies te doen. De grote veranderingen (die nu nodig zijn) brengen alleen juist vaak meerdere consequenties in verschillende landen met zich mee, waardoor het lastig is om deze veranderingen teweeg te brengen” is een van de argumenten die werden genoemd. “Daarnaast lijkt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter te worden, zowel in ontwikkelings- als ontwikkelde landen, wat het behalen van doelen 1-7 en 10 compliceert,” aldus Erik. “Ook de grote bedrijven van de wereld lijken niet echt te staan springen om serieuze verandering door te voeren, en als verschillende landen verschillende regels hanteren wordt het makkelijker om onder hun verantwoordelijken uit te komen,” vervolgt Imre. Hanneke voegt toe: “Wij (consumenten) moeten ook nodig ons gedrag aanpassen. Door de grote vraag naar niet-duurzame producten als palmolie, vlees, vis en goedkope kleding moeten mensen in arme landen onder zeer slechte omstandigheden werken en worden de regenwouden en andere leefgebieden van duizenden soorten wilde dieren bedreigd. Hierdoor komt het halen van doelen 8 en 12-15 in gevaar.”

Hallo allemaal, en welkom bij het blog van team Natuurverdubbelaars! Het is alweer week 10 van dit traineeship, met deze week een ontzettend interessante SDG talk van Ruben Treurniet, oprichter van Civinc. Civinc is een online platform dat polarisatie in de samenleving probeert tegen te gaan door dialoog tussen mensen te stimuleren, in het bijzonder dialoog over contentieuze onderwerpen, waarbij mensen met tegengestelde meningen bewust aan elkaar gekoppeld worden. Het doel hiervan is om mensen de kans te geven hun standpunten aan elkaar uit te leggen, in de hoop mensen dichter bij elkaar te brengen.

Een supergaaf initiatief, wat ons betreft! Ontzettend interessant om dit concept tijdens de SDG talk te kunnen uitproberen met onze mede-trainees. Helaas kon niet iedereen van team Natuurverdubbelaars live bij de SDG talk aanwezig zijn. Maar, niet getreurd, wij hebben achteraf onze eigen in-house discussie gehouden, Civinc-style! Als startpunt hebben we één van de stellingen uit de SDG talk gebruikt, namelijk: “Gaan we de SDGs halen?” Zie hieronder de output van onze discussie!

Ons debat begon op de wat meer ‘pessimistischere’ toon. Een aantal van onze teamgenoten hadden er geen vertrouwen in dat we de SDG doelen zullen halen. “Om de meeste doelen te halen is er samenwerking tussen meerdere landen en regeringen vereist, maar dit lijkt steeds stroever te gaan. Landen zijn met hun eigen problemen bezig, willen vaak om ideologische of historische redenen niet met elkaar om tafel en niet elk land is bereid om concessies te doen. De grote veranderingen (die nu nodig zijn) brengen alleen juist vaak meerdere consequenties in verschillende landen met zich mee, waardoor het lastig is om deze veranderingen teweeg te brengen” is een van de argumenten die werden genoemd. “Daarnaast lijkt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter te worden, zowel in ontwikkelings- als ontwikkelde landen, wat het behalen van doelen 1-7 en 10 compliceert,” aldus Erik. “Ook de grote bedrijven van de wereld lijken niet echt te staan springen om serieuze verandering door te voeren, en als verschillende landen verschillende regels hanteren wordt het makkelijker om onder hun verantwoordelijken uit te komen,” vervolgt Imre. Hanneke voegt toe: “Wij (consumenten) moeten ook nodig ons gedrag aanpassen. Door de grote vraag naar niet-duurzame producten als palmolie, vlees, vis en goedkope kleding moeten mensen in arme landen onder zeer slechte omstandigheden werken en worden de regenwouden en andere leefgebieden van duizenden soorten wilde dieren bedreigd. Hierdoor komt het halen van doelen 8 en 12-15 in gevaar.”

De andere teamleden deelden deze zorgen. Maar gelukkig hadden we ook wat positievere stemmen in huis! Roos benadrukt dat “ook al ‘halen’ we de SDGs niet, we kunnen de SDGs wel gebruiken om te laten zien wat we tot nu toe wél al bereikt en gedaan hebben. Het is een framework waarmee we vooruitgang kunnen bijhouden, inzicht krijgen in zaken waar we nog onvoldoende vooruitgang hebben geboekt, en inzicht krijgen in zaken waar we wél succesvol in zijn geweest!” Eva sluit zich hier bij aan: “Inderdaad, dit is een framework waarop we gezamenlijk verder kunnen bouwen, ook ná 2030.” De rest kond zich zeker vinden in deze argumenten. Hanneke oppert: “Wie weet komt er nog wel een sprint aan het einde, je ziet namelijk dat morele en politieke druk aan het toenemen is. Er is nog tijd vóór 2030, en er kan nog veel gebeuren.” Imre vervolgt “er is ook al internationale wetgeving veranderd door de SDGs, dit mag niet worden onderschat”. Onze coach Rosanne sloot de discussie af met een belangrijk punt: “Het is eigenlijk een irrelevante discussie of we het wel of niet halen. 2030 is een belangrijk reflectiemoment, waarna we gewoon weer dóór moeten met z’n alle!”

Al met al hebben we dus een erg interessante discussie gevoerd naar aanleiding van Ruben’s SDG Talk. Onze belangrijkste take-away: Ga zo veel mogelijk met elkaar in gesprek, andermans inzichten kunnen je eigen kijk alleen maar vergroten!

This image has an empty alt attribute; its file name is Natuurverdubbelaars-1.jpg