Team Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum

Edition 1

Gemeente Hilversum is al lang bezig met verduuzamen en had behoefte aan een frisse blik van SDG Trainees om te kunnen bepalen waar de gemeente staat ten opzichte van de SDG’s. De trainees hebben een adviesrapport geschreven over wat de huidige situatie in de gemeente is. Hierin is opgenomen tot hoeverre de SDG’s nu al terug te zien zijn in het gemeentelijk beleid. Daarnaast heeft het team aanbeveling aan de gemeente gedaan hoe door gebruik van de SDG’s meer samenhang en verbinding aan kan worden gebracht tussen beleidsvelden in de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het advies is positief ontvangen, gedeeld in de organisatie en de wethouder, en wordt gebruikt bij de omgevingsvisie.