Project Work : Team IVN & Spadel Groep

2021-11-26

Edition 2

Hallo! Wij doen ons traineeship bij IVN & Spadel. IVN is een natuureducatieve organisatie, en Spadel is het moederbedrijf van mineraalwater producent SPA. Het onderwerp van ons traineeship is statiegeld, en wij zijn onderzoek aan het doen naar het verbeteren van inlevergedrag van PET flessen onder jongvolwassenen. Sinds 1 juli zit hier namelijk statiegeld op, maar nog lang niet alles wordt ingeleverd. Tijdens ons project hebben we eerst een vooronderzoek gedaan naar inlevergedrag, onder meer door middel van een survey die we hebben uitgestuurd. Uit de 165 responses die we hebben gekregen, bleek dat jongeren onvoldoende geïnformeerd zijn over het (belang van) statiegeld. Tevens zijn jongeren niet voldoende gemotiveerd om statiegeldflessen in te leveren. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan, en gaan uiteindelijk een pilot uitvoeren waarbij we mogelijke oplossingen gaan testen.

Door met relevante partijen te praten, zijn wij erachter gekomen wat de drivers/barriers van zowel het statiegeldsysteem als gedragsverandering zijn. Vanochtend hebben we gezoomd met de directeur van Nudge, een platform dat zich inzet voor gedragsverandering. We hebben geleerd dat we moeten inspelen op houdingen van, onder andere, jongeren tegenover het gemak van producten en diensten. Dit hebben wij gecombineerd met andere inzichten die we kregen uit gesprekken met Statiegeld Nederland. Hier werden we gewezen op de haalbaarheid van bepaalde methodes en hoe het inleversysteem is vormgegeven. In gesprek met communicatiemedewerkers van IVN hebben wij richting kunnen geven aan de manier waarop we jongvolwassenen kunnen activeren hun kleine statiegeldflesjes in te leveren.

Naar aanleiding van ons vooronderzoek en onze gesprekken hebben we vandaag ons idee voor de pilot gerealiseerd. We gaan kijken of het gebruiken van afwijzende stickers op normale afvalbakken het aantal correct ingeleverde flessen kan vergroten, en we gaan kijken of jongeren te motiveren zijn door ze een keuze te geven tussen twee goede doelen waaraan ze kunnen doneren. Dit is een twist op een al eerder beproefde nudge methode waar men sigarettenpeuken in verschillende bakken kon gooien om zo te ‘stemmen’, dit leverde aanzienlijke resultaten op. Eens kijken of het op deze manier ook lukt! Uiteindelijk sluiten we dit project af met een tripje naar Brussel, waar we ons project gaan presenteren bij Spadel.

Projectwerk IVN & Spadel Groep