Project Work: Team Merk Fryslan

2022-09-26

Edition 4

Stichting Merk Fryslân is verantwoordelijk voor de promotie van Friesland en de Wadden als toeristische bestemming. Deze organisatie vraagt ons om na te denken over het stimuleren van de ‘duurzame toerist’ in Friesland. Hier zit een leuke uitdaging in, aangezien toerisme en duurzaamheid veelomvattende en complexe begrippen zijn. Toerisme kan een positieve sociaal-culturele impact hebben. Het kan echter ook negatieve impact tot gevolg hebben voor bijvoorbeeld de natuur. Aan ons de taak om een concreet plan te bedenken om de SDG’s te integreren.  

Wij hebben ons deze eerste twee weken kunnen oriënteren op de SDG’s in relatie tot Merk Fryslân. Op dit moment denken wij dat SDG 8, 11, 12, 14, 15 en 17 centraal staan in het beantwoorden van dit complexe vraagstuk. Friesland biedt namelijk een ruime diversiteit aan natuur en water. Daarnaast zijn er vele ontwikkelingen in circulariteit die goed aansluiten bij onze opdracht. Voor ons is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat wij de brug kunnen slaan tussen de diverse stakeholders. Hierbij gebruiken wij de SDG’s als leidraad en gaan wij deze op een holistische manier integreren in het Friese toerisme.  

Tijdens de training van deze week is naar voren gekomen hoe SDG’s binnen een organisatie geïmplementeerd kunnen worden. We gaan een actieplan creëren vol met concrete, innovatieve voorbeelden, waarbij de belangrijkste SDG’s aan bod komen. Met dit actieplan leren de werknemers van Merk Fryslân meer over de SDG’s en kan er daadwerkelijk positieve impact worden gemaakt, zodat er steeds meer duurzame toeristen in Friesland langskomen!  

Tot nu toe hebben we de projectdagen online moeten doen, maar we kijken ernaar uit om op locatie met elkaar te werken. 

Onze groep ziet een leuke en uitdagende periode tegemoet! 

Sarah Duijts 

Loes Harts 

Aïshyta  Sichtman 

Florian van der Greef