Gemeente Hilversum, Public Organization

Projects

Gemeente Hilversum

Edition 3

De gemeente Hilversum vraagt de SDG Trainees om hulp bij het duurzaam en toekomstbestendig maken van Hilversum. Hoe kan de gemeente dit vertalen in hun Omgevingsvisie en wat zijn best practices zodat ze er voor zorgen dat Hilversum (ook) in 2040 een duurzame, gezonde en veilige gemeente is?

Gemeente Hilversum

Edition 2

Voor Gemeente Hilversum hebben de SDG Trainees verschillende beleidsdocumenten geanalyseerd aan de hand van een zelf gecreëerd afwegingskader. Gebaseerd op die analyse zijn er adviezen geformuleerd die Gemeente Hilversum kan meenemen in de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie. De trainees hebben hun analyse & adviezen gedeeld met een grote groep ambtenaren van Gemeente Hilversum. Die gaven aan de input & adviezen mee te nemen!

Gemeente Hilversum

Edition 1

Gemeente Hilversum is al lang bezig met verduuzamen en had behoefte aan een frisse blik van SDG Trainees om te kunnen bepalen waar de gemeente staat ten opzichte van de SDG’s. De trainees hebben een adviesrapport geschreven over wat de huidige situatie in de gemeente is. Hierin is opgenomen tot hoeverre de SDG’s nu al terug te zien zijn in het gemeentelijk beleid. Daarnaast heeft het team aanbeveling aan de gemeente gedaan hoe door gebruik van de SDG’s meer samenhang en verbinding aan kan worden gebracht tussen beleidsvelden in de Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum. Het advies is positief ontvangen, gedeeld in de organisatie en de wethouder, en wordt gebruikt bij de omgevingsvisie.