Vereniging GDO, Non-Profit Organization

Projects

Vereniging GDO

Edition 3

Lokale centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie werken dagelijks aan de SDG’s. Met het onderwijs, met bewoners en samen met gemeenten maken ze de vertaalslag van duurzame beleidsambities naar een handelingsrepetoire (kennis en gedrag) voor inwoners. Door middel van lessen op de basisschool, programma’s voor VO en activiteiten voor bewoners draagt GDO bij aan de duurzame samenleving van de toekomst. De link met de SDG doelen is sterk aanwezig maar weten ze vaak nog weinig expliciet te maken, zowel naar het onderwijs als naar de gemeente. In dit project gaan de SDG Trainees daarmee aan de slag. Ze inventariseren wat GDO allemaal al doet, verbeteren de zichtbaarheid van hun activiteiten en gaan specifiek aan de slag met de bijdrage van een serious game rond klimaatadaptatie om deze te verbeteren in het licht van de SDG’s.