Gemeente Amstelveen, Publieke Organisatie

Projects

Gemeente Amstelveen

Editie 2

De VNG heeft een handreiking uitgegeven met tips voor de Global Goals in de Nederlandse gemeenteraad. Dit document is een mooi vertrekpunt. De gemeente(raad) vindt de doelen belangrijk maar heeft dit nog niet voldoende weten te vertalen naar doelstellingen en beleid. De raad wil graag zijn kader stellende taak oppakken en een eigen agenda ontwikkelingen met betrekking tot de SDG-doelen en daar ook de samenleving nadrukkelijk bij betrekken. Daarvoor dient een inventarisatie plaats te vinden en dienen de doelen die de politieke partijen belangrijk vinden omgezet te worden naar een raadsprogramma. Dit hebben de SDG Trainees succesvol uitgevoerd!

Ervaring Opdrachtgever: Debby de Heus (griffier Amstelveen): “Het SDG-traineeship is een win-winsituatie. Onze gemeenteraad vond het moeilijk om de SDG’s concreet te vertalen naar gemeentelijk beleid. Zonder de enthousiaste hulp van de trainees was het niet gelukt om een raadsprogramma voor de volgende raadsperiode uit te werken. De tijd die de trainees in het project kunnen steken is heel waardevol en in ruil daarvoor hebben wij ze laten ervaren hoe het gemeentebestuur in de praktijk werkt.”