SDG Talk 3 door Team YMCA

2021-11-22

Editie 2

We zitten in de decade of action. Mensen worden zich steeds bewuster van hun footprint en rol binnen de samenleving en zien in dat dingen anders moeten voor de maatschappij en het klimaat. Zo zijn er ook steeds meer organisaties die duurzame principes willen doorvoeren in hun strategie, veelal gebaseerd op de SDGs. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. 

Goede intenties zijn belangrijk, maar je moet ook rekening houden met een vertrouwensgat en implementatiegat, enerzijds tussen de consument en de onderneming, anderzijds tussen de gezette intenties en de realiteit. Soms is het nu eenmaal lastig om de juiste keuzes te maken en deze door te voeren, zeker als het risico van SDG greenwashing op de loer ligt. Desalniettemin is het belangrijkste dat de eerste stap gezet wordt, wat de aanvankelijke intenties ook zijn.

Tijdens de Talk zijn een aantal actievragen naar voren gekomen die je kunt stellen tijdens het project om op de juiste weg te komen (en te blijven). 

  1. Voor wat en waartoe? Denk vanuit het belang van de organisatie. Focus je op positieve verandering en het benutten van kansen in plaats van het tegengaan van negatieve verandering.
  2. Waarvoor? Welke prioriteiten nemen organisaties aan? Denk na over de achterliggende gedachten. Voer een gap-analyse uit om na te gaan waar de gaten vallen. 
  3. Wanneer? Kijk vanuit de toekomst naar de huidige situatie, ofwel back-casting. Dit zal leiden tot hele andere inzichten. 
  4. Met wie en waarom? Elke organisatie heeft rollen. Het is belangrijk om samen met de partnerorganisatie na te denken over de inrichting hiervan, waarbij er gekeken moet worden naar de samenwerking tussen de betrokken partijen. Kijk naar hoe het SDG project ingevuld kan worden door de mensen binnen de organisatie, ook nadat wij er als consultant niet meer zijn. Deze internal alignment moet gedurende het project goed afgestemd worden met de klant en niet pas bij de eindpresentatie. 
  5. Hoe de vooruitgang meten? Het is belangrijk om het verloop bij te houden om SDG washing en tegenreacties tegen te gaan. Dit kan o.a. door SMART/SLIM te opereren. 

Aan de hand van de 6 basisprincipes van een goed project zullen we de komende weken kijken naar ons project. 

De basis en activiteiten van een effectief project moeten dicht bij de kern van de klant liggen. Daarbij moeten de SDG acties goed aansluiten bij de missie en visie van de organisatie, om ze zo efficient mogelijk te implementeren. Als de intenties en kernwaardes te veel uit elkaar liggen zal het project niet veel vruchten afwerpen. Bijvoorbeeld, voor de NGO YMCA zullen deze acties meer liggen bij de sociale SDGs 3 en 10, respectievelijk streven voor een goed welzijn en ongelijkheid verminderen, en zullen klimaatgerelateerde doelen meegenomen worden als een mooie bijkomstigheid. 

Is het project transformationeel? Is het een realistisch doel binnen de gezette tijdlijn, of zijn de ambities te laag? Zorg ervoor dat er goede prioriteiten worden gesteld die de organisatie zullen uitdagen. 

Houd tegelijkertijd rekening met bedoelde en onbedoelde neveneffecten: het creëren van een nexus (verbinding) tussen meerdere SDGs zorgt voor een overkoepelende synergie waarbij de positieve resultaten automatisch invulling geven aan andere SDGs. Kijkend naar YMCA zullen wij de focus leggen op SDGs 3, 10 en 17, maar door de ingeplande acties wordt er ook gehoor gegeven aan o.a. SDGs 4, 12 en 13. Tegelijkertijd ontstaat er de kans dat door te fixeren op een bepaalde SDG, er een andere SDG in het geding komt. Zorg ervoor dat de SDGs elkaar aanvullen en elkaar niet in de weg zitten.

Kijk strategisch naar het project. Richt de doelen SLIM (simpel, legitiem, innoverend, motiverend) en SMART in en redeneer terug vanuit de toekomst. 

Realiseer het project samen met een partner. Kies een slimme partnerschap portfolio: zowel intern als extern. Het is belangrijk dat het project niet alleen gedragen wordt door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer, maar dat andere stakeholders er ook ‘eigenaarschap’ over hebben. Dit zal alle betrokkenen motiveren en helpen om het hoog op de agenda te houden, ook wanneer de organisatie in zwaarder weer komt. Binnen YMCA is onze opdrachtgever ook de hoofdpartner, waardoor we effectief kunnen samenwerken. Ook zullen wij meedenken over het volgende meerjarenbeleidsplan, waarvoor we de volledige steun van onze partner nodig hebben om een blijvende impact te verzekeren.

Last but not leastrapporteer, documenteer en wees kritisch. Wees transparant over het werk en betrek ook hier de stakeholders erbij. Zorg dat er een nulmeting gedaan wordt zodat het effect van het project duidelijk te volgen is. De kans is groot dat de voordelen van het project pas op de lange termijn zichtbaar zullen worden, verandering vergt nu eenmaal tijd. Communiceer dus ook tussentijds en stel dingen bij indien nodig. 

Samengevat, er zijn verschillende punten om rekening mee te houden. Ook als de opdracht door de opdrachtgever heel duidelijk geformuleerd is kan het nooit kwaad om vragen te blijven stellen. Dit om zeker te weten dat de opdracht ook werkelijk het echte probleem adresseert of dat er misschien een andere, onderliggende kwestie is. Het is belangrijk om tijdens het project de opdrachtgever te beschouwen als een partner. Samen sta je sterker dan alleen. Blijf transparant en daag elkaar uit om samen het meeste uit dit project te kunnen halen.