Projectwerk : Team WissemaGroep

2021-11-26

Editie 1

Deze week zijn wij, Ruth, Florence, Sarah en Emma, ook wel team WissemaGroup, aan de beurt om ons project uit te lichten. Tijdens dit traineeship ontwikkelen wij een training over diversiteit en inclusiviteit binnen organisaties. Trainer, Shirley Mathoera (onze top opdrachtgeefster) van adviesbureau WissemaGroup heeft ons de uitdaging gegeven om als leiders van de toekomst een training te ontwerpen naar onze inzichten. Door het ontwikkelen van de training hopen wij dat diversiteit en inclusiviteit wordt bevorderd binnen organisaties en zo bij te dragen aan het behalen van SDG 10: Reduced inequalities. 

Om een inventarisatie te maken over wat er speelt bij organisaties rondom het thema diversiteit en inclusiviteit hebben wij een enquête uitgestuurd en diverse organisaties geïnterviewd. Dit waren erg interessante gesprekken, waarin ook bevestigd werd dat dit een heel ingewikkeld thema is. Het was dus voor ons een leuke en belangrijke uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Ook al zijn er wat obstakels, we zijn optimistisch over de toekomst. De motivatie is er bij organisaties, ze hebben alleen de tools nodig om hun ambities te verwezenlijken. Daarom hebben wij een training ontworpen die hun hiervoor handvatten aanreikt. Dit geeft ons energie, omdat wij op deze manier een positieve impact kunnen maken. 

Mede door de goede begeleiding van Shirley & Cas zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Samen met hen hebben we deze week de pilot getest. Dit was een mooi feedbackmoment voor ons. De pilot is goed ontvangen en we zijn dan ook blij met de resultaten. We hebben nog een paar dingen om aan te passen en te verscherpen voordat we de training aanleveren. 

Er moet nog genoeg gebeuren dus namens team WissemaGroup zeggen wij “Actie in de roze taxi!”

Team WisemaGroup Projectwerk