Team Hestia

Hestia

Editie 3

Hestia Kinderopvang is gevestigd in Amsterdam en Amstelveen en biedt zowel kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) aan. Bij Hestia zijn ze zich ervan bewust dat zij met de kinderopvang bijdragen aan de maatschappij van morgen. De pedagogische visie omvat niet alleen de ontwikkeling van de talenten en competenties van het kind, maar geeft ook aandacht aan diversiteit, democratisch burgerschap, samenwerking, verbinding en inclusie. 21e-eeuwse vaardigheden spelen hierbij ook een grote rol. Al vanaf het begin wordt er bij Hestia aandacht besteed aan duurzaamheid: duurzame locaties, duurzaam materiaal, en duurzaam (respectvol) met elkaar omgaan zijn allemaal aan de orde van de dag. Echter, door hun passie voor hun werk, wordt er bij Hestia altijd gezocht naar manieren om voor Ontwikkeling van hun beleid te zorgen, zo ook wat betreft de duurzaamheid bij Hestia. De afgelopen jaren hebben zij ons meer en meer laten inspireren door internationale inspanningen: de Sustainable Development Goals.

Ze doen inmiddels al heel veel met de SDGs, maar zouden graag assistentie krijgen van de SDG Trainees bij het verder implementeren op de werkvloer én het meer extern uitdragen van onze commitment aan de SDGs. Daarnaast wil Hestia het B-corp certificering halen en heeft hier de input van SDG Trainees voor nodig!