Team Gemeente Ameland

Gemeente Ameland

Editie 2

De Waddencampus staat centraal in deze opdracht. De Waddencampus fungeert als netwerk organisatie door duurzaamheidsvraagstukken die op Ameland spelen te koppelen aan studenten of onderzoeksbureaus. De vraag is wat de beste manier is om de Campus een zelfstandig adviesorgaan te maken voor de gemeente Ameland en haar beleid, op het gebied van de SDG’s.

De Waddencampus en Gemeente Ameland zien graag dat de link tussen de SDG’s en het onderwijs wordt versterkt. Met als doel het bevorderen van het delen van zowel kennis als resultaten van uitgevoerde onderzoeken. De onderzoeksvraag


“Welke informatie en tools kunnen wij de Waddencampus meegeven om een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan te worden en blijven voor de gemeente Ameland?”


De trainees hebben het volgende opgeleverd:

  1. Een adviesrapport met concreet advies voor de korte en lange termijn.
  2. Een Workshop met de beleidsmedewerkers van de Gemeente Ameland. Met als doel om bewustzijn rondom de SDG’s te creëren en om praktische voorbeelden te geven van hoe de gemeente met de SDG’s aan de slag kan gaan.
  3. Een overzicht van de SDG’s, met bijbehorende KPI’s en praktische voorbeelden om in de toekomst te gebruiken om aan beleidsmedewerkers van Gemeente Ameland en ondernemers toe te lichten.
  4. Survey onder de medewerkers van Gemeente Ameland