Team ACM

ACM

Editie 3

De Authority for Consumers and Markets (ACM) houdt toezicht op consumentenrecht in brede zin en koppelt dit sinds 2020 aan duurzaamheid en duurzame consumptie en productie (SDG 12). Met het grote bereik en potentiële impact van de ACM in Nederland willen ze hun slagkracht zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten.

Afgelopen 1,5 jaar hebben ze ons ingezet voor het onderwerp ‘Greenwashing’ (duurzaamheidsclaims) en zal in 2022 handhaving ingezet worden in verschillende sectoren. Hier gaat de ACM mee door, ze willen nieuwe sectoren aanpakken.
Daarnaast gaan ze het thema duurzaamheid uitbreiden met andere onderwerpen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat ze meer contact gaan leggen met de buitenwereld, met stakeholders die hun informatie kunnen geven over problemen binnen SDG 12 en ‘de huidige en toekomstige consument’ zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ze willen samenwerkingen aangaan om hun slagkracht te vergroten. De SDG Trainees gaan hen hierbij helpen!