Het zijn van een SDG House versterkt het doel van The Hague Humanity Hub: het ondersteunen en versterken van het ecosysteem van diverse actoren die werken aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld. De SDG’s en het principe van ‘ leave no one behind’ vormen de rode draad bij het verbinden en zoeken naar samenwerking tussen verschillende organisaties die werken aan de vele facetten van vrede en recht.

Contact: hello@humanityhub.net

Locatie: Den Haag