SDG House Maastricht is de lokale innovatiehub voor de Global Goals in Maastricht en de Euregio. Op lokaal niveau wil SDG House Maastricht een netwerk vormen van mensen en organisaties die werken aan het lokaliseren van de SDG’s. Door meet-ups te organiseren, samenwerking mogelijk te maken en onze expertise te delen, creëren we netwerken voor verandering! Voor nieuwsgierige Maastrichtse burgers van alle leeftijden fungeert SDG House Maastricht als een thuis voor de Global Goals, met laagdrempelige activiteiten en informatie. We organiseren ook creatieve voorlichtingscampagnes, lezingen en workshops om de bekendheid met de Global Goals te vergroten.

Contact: communicatie@mondiaalmaastricht.nl

Locatie: Maastricht