Het SDG House Amsterdam is een community van experts, ondernemers en NGO’s. Ondersteund door een online platform, matchmaking en andere evenementen, waaronder de jaarlijkse SDG Action Day conferentie, geneert het SDG House Amsterdam waardevolle uitwisselingen, partnerschappen en zakelijke kansen. Er zijn momenteel meer dan 60 ingezeten leden.

Contact: communication@kit.nl

Locatie: Amsterdam