Team Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Edition 1

Als derde grootste stad van Nederland met een profiel dat past bij de SDG’s zijn er veel kansen in Den Haag. De trainees hebben onderzoek gedaan naar wat voor initativen er al in Den Haag plaatsvinden en hoe de gemeente die kan versterken. Het team heeft een adviesrapport geschreven over hoe de gemeente verder aan de slag kan met SDG’s. Het adviesrapport bevatte een stappenplan voor de gemeente over de implementatie van de SDG’s en een overzicht van organisaties/initiatieven in de stad waar de gemeente mee in contact zou kunnen treden. Dit rapport is gepresenteerd en gaat gebruikt worden voor agendasetting tijdens de aankomende gemeentelijke verkiezingen.