Team Chrysal

Chrysal

Edition 2

Chrysal wilde in deze editie van het SDG Traineeship voor het onderwerp ‘ensuring equality and diversity’. scherper krijgen hoe ze hier invulling aan kunnen geven en hoe ze dit kunnen verbeteren in hun organisatie.
De trainees hebben deze definitie voor Chrysal bepaald. Ze hebben advies gegeven (lange & korte termijn) over het thema diversiteit & inclusiviteit. De adviezen zijn gebaseerd op:

  • Interviews met managers/CEO
  • Survey onder mederwerkers
  • Desk research

Het advies geeft antwoord op vragen als: – Wat is de juiste definitie van diversiteit en inclusiviteit?

  • Wat is de beste aanpak voor diversiteit en inclusiviteit? Wat zijn goede benchmarks, wat zijn voorbeeld organisaties?
  • Hoe divers is de organisatie nu? Wat is de huidige status volgens jullie?
  • Wat zouden we gelijk kunnen aanpassen, wat zijn de quick wins?
  • Wat zouden de ambities en doelstellingen voor de kortere en langere termijn moeten zijn op dit thema? Waar moet de focus liggen?

Het advies wordt meegenomen op strategie niveau en survey wordt volgend jaar herhaalt!