Project Work : Team Sustainalab

2021-11-26

Edition 2

Hallo allemaal,

Deze week zijn wij, team Sustainalab, aan de beurt om een blog te schrijven. Zoals de naam van ons team al doet vermoeden is onze opdrachtgever van dit traineeship Sustainalab. Sustainalab is een spiksplinternieuw initiatief van verschillende partijen waaronder de UvA, Science Park en de FNWI om er maar een paar te noemen. Sustainalab heeft als doel gesteld om op Science Park en online een community te creëren waar wetenschap, het bedrijfsleven en studenten bij elkaar komen om zich te buigen over hedendaagse problemen en daar duurzame oplossingen voor te vinden. Bij het creëren van deze community is het de bedoeling dat er op Science Park een clubhuis wordt neergezet waar verschillende stakeholders bij elkaar kunnen komen voor de vergroting van de saamhorigheid. Dit clubhuis gaat zich bevinden in het nieuwe Matrix 1 gebouw dat op dit moment onder constructie is.

Op dit moment is Sustainalab nog niet in functie en staat het nog echt in de kinderschoenen van haar bestaan. Het is de bedoeling dat het volgend jaar in de zomer helemaal operationeel is en dat het project dan echt van start kan gaan. Tot die tijd zijn de betrokken partijen vooralsnog bezig met het vormgeven van Sustainalab. Dit brengt ons dan ook bij de aanleiding van de opdracht waar wij nu als team mee bezig zijn. Sustainalab heeft aan ons gevraagd of wij een benchmark kunnen maken waarin we kijken hoe vergelijkbare initiatieven in het verleden zijn opgestart en hoe eventuele partners denken invulling zouden willen geven aan een samenwerking. In deze vraagstelling hebben wij als team ons vooral gefocust op de onderwerpen: het creëren van een community en studenten. Om ons onderzoek vorm te geven hebben wij in de afgelopen weken interviews over deze thema’s gehouden met vergelijkbare initiatieven en potentiële partners. Daarnaast hebben wij een survey opgesteld en die rond gestuurd naar studenten om ook hun input mee te nemen. Ook hebben we nog een paar interviews gehouden met een klein groepje studenten om toch wat meer diepgang te krijgen in het perspectief van de studenten. Op dit moment zijn wij druk bezig met het analyseren van al onze data en dit in een duidelijk advies bij elkaar te brengen.

In het proces dat wij als team ondergaan zijn hebben we al veel verschillende dingen geleerd. Een voorbeeld hiervan is het afbakenen van ons eigen onderzoek. Omdat Sustainalab tot nu toe heel erg zoekende was naar een richting kregen wij in het begin het traineeship heel veel vrijheid om onze eigen weg in te slaan. Uiteraard onder goed overleg met onze begeleidster en contactpersoon van Sustainalab. Dit was voor ons in het begin af en toe ook lastig en we waren dan ook in de beginfase van het traineeship vooral bezig met het uitwerken van een idee voor ons onderzoek. Uiteindelijk is dit goed gelukt en ondertussen zijn we goed op weg en krijgt het project steeds meer de vorm die wij voor ogen hadden.

Groetjes,

Team Sustainalab (Caridad, Suzie, Tessel en Olivier)

Projectwerk Sustainalab
Projectwerk Sustainalab