Project Work : Team Humanity Hub - "Zaadjes Planten voor een Vruchtbaar Consultancy Project"

2021-11-26

Edition 2

Projectwerk Humanity Hub

Het belangrijkste voor een goede samenwerking is natuurlijk elkaar goed leren kennen. Dit was dan ook waar onze eerste cursus volledig om draaide. Wat drijft of triggert iemand, en wie zijn zij nou eigenlijk als persoon?

De kennismakingstraining ging van start door het bespreken van een persoonlijkheidstest, de Myers-Briggs test, die wij vooraf aan de cursus ingevuld hadden. De uitslagen van deze test waren, over het algemeen, niet erg verrassend en vaak zelfs heel erg accuraat. Door het maken van een Team Shield vonden wij onze gezamenlijke doelen en verwachtingen van het traineeship, en leerden wij elkaar op persoonlijk vlak nog meer kennen. 

Om als consultant van start te gaan, is het van belang om een goed idee te krijgen van wat de client nou écht vraagt. Daarom hebben wij tijdens onze eerste meeting als groep een lijst met vragen opgesteld die wij tijdens ons kennismakingsgesprek met Humanity Hub willen stellen. Onze tweede cursus had als doel om ons kijkje te geven in de consultancy wereld, en de eerste tips en tricks te bieden voor wanneer wij gaan starten aan ons project. We hebben hierbij onze vragenlijst voor de opdrachtgever verder uitgebreid, en de opdracht verder uitgediept door middel van de STQ methode.

Aankomende maandag hebben wij ons eerste gesprek met Humanity Hub, en we kunnen niet wachten om met hen en het project aan de slag te gaan!