Trajekt, For-Profit Organization

Projects

Trajekt

Edition 2

Voor Trajerkt hebben de SDG Trainees onderzocht of en hoe verbinding van SDG’s aan het beleid van de organisatie kan helpen bij het behouden van eigen identiteit en koers tijdens het aangaan van meer samenwerkingsverbanden, het versterken van interne en externe verbinding, het maken van uitvoeringsplannen voor teams in een netwerkorganisatie.

De trainees hebben een adviesrapport + implementatieplan opgeleverd. Het adviesrapport beschrijft effecten van implementeren SDG’s in het algemeen, welke het meest interessant zijn voor Trajekt en waarom. Het implementatieplan geeft duidelijkheid over noodzakelijke acties, verwachte duur van het proces en benodigde budget.