APG Group, For-Profit Organization

Projects

APG Group

Edition 1

Voor APG heeft een team trainees onderzocht aan welke SDG’s APG bijdraagt en hoe ze daarop kunnen rapporteren. De opdracht was om onderbouwd advies uit te brengen over de mogelijkheden om de SDG’s toe te passen op APG’s bedrijfsvoering en rol in de maatschappij. Hiervoor hebben de trainees onderzoek gedaan naar de organsitionele structuur en aanbevolen welke SDG’s het beste pasten bij APG. Tot slot hebben zij in kaart gebracht wat de verschillende mogelijkheden zijn van impactmeting in lijn met de SDG’s. Het eindproduct dat bij APG is gepresenteerd was een SDG Implementatie rapport dat binnen de organisatie gaat dienen als input voor interne discussie.