Projectwerk: Trajekt

2022-02-14

Editie 2

Wij, Jari, Anne-Lotte, Mathilde en Lea, zijn nu al meer dan 10 weken bezig bij de welzijnsorganisatie Trajekt. Wij hebben de opdracht gekregen om te gaan onderzoeken hoe en of de SDGs geïmplementeerd kunnen worden binnen deze non-profit organisatie.

Om te beginnen hebben wij onderzoek gedaan naar de organisatie zelf: wie zijn de werknemers, hoe ziet de bedrijfsstructuur eruit en wat is de visie van de organisatie? Zo zijn we er achter gekomen dat Trajekt zich onbewust al bezighoudt met verschillende SDGs, zoals Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig veerkrachtig en duurzaam en SDG Doel 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzaam economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. De activiteiten van Trajekt die bij deze doelen passen zijn bijvoorbeeld de spreekuren die worden gehouden waar inwoners financieel advies kunnen krijgen, het ondersteunen van burgerinitiatieven of het bieden van hulp aan mensen die zoeken naar een gepaste woning.

Ook zijn wij aan de slag gegaan met system thinking om Trajekt in haar eco-systeem neer te zetten. Hierdoor konden wij in kaart brengen hoe Trajekt en haar activiteiten zich met elkaar verhouden, de belangrijkste uitdagingen voor ons project identificeren en de leverage points herkennen waar wij op kunnen inzetten. Dit was voor ons een essentiële stap, omdat deze geïdentificeerde uitdagingen en mogelijkheden ons voorbereidde voor de focusgroepen die gepland stonden. Hierin gingen wij in gesprek met werknemers van Trajekt om te peilen waar zij tegenaan lopen, waar zij behoefte aan hebben en hoe zij over de SDGs denken. Hierdoor konden wij voortbouwen op onze system thinking analyse, door te weten te komen waar de kansen liggen volgens de werknemers en waar rekening mee gehouden moet worden om tot een succesvolle implementatie te komen. Een ander cruciaal voordeel van focusgroepen is dat je de werknemers laat meedenken met en betrekt in het proces. Dit zorgt voor het eerste stukje participatie wat kan leiden tot draagvlak en motivatie binnen de organisatie om het uiteindelijke advies op te pakken.

Ten slotte hebben we recent een gesprek gehad met iemand van de gemeente Maastricht, omdat de gemeente Maastricht als grootste opdrachtgever een grote invloed heeft op de toekomst van Trajekt. De gemeente Maastricht heeft zich aangesloten bij ‘Gemeenten4GlobalGoals’ en zijn als dusdanig druk bezig met uitzoeken hoe zij als gemeente kunnen bijdragen aan de SDG’s. De gemeente is momenteel bezig met het zetten van de eerste stappen en wij voorzien in de toekomst een mooie SDG samenwerking in Maastricht tussen de gemeente en Trajekt!