Projectwerk: Team Museon

2022-02-14

Editie 2

Een van de beste manieren om de principes van de SDGs over te brengen in de maatschappij is via het onderwijs. Zo leren kinderen vanaf jonge leeftijd over hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor onze planeet en haar inwoners; normen en waarden die ze de rest van hun leven bij zich zullen dragen. Deze week stond de SDG talk in het thema van maatschappelijke SDG’s, de links met het onderwijs en hadden wij twee gastsprekers: Cornelius Hacking en Zulia Rosalina.

Hacking is hoofd Themadeskundige Onderwijs bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft bij Oxfam Novib, de Universiteit van Amsterdam, en als consultant en ambassademedewerker gewerkt in onder andere Zimbabwe, Bangladesh, en Brussel.

Hacking legde uit hoe het ministerie werkt aan het behalen van SDG 4 door middel van internationaal samenwerken. Er zijn veel verschillende belanghebbenden die zich inzetten om aan dit doel te werken, van grote multilaterale organisaties van de Verenigde Naties zoals UNESCO, tot lokale NGO’s die ter plaatse werken. Ondanks de enorme hoeveelheid werk die wordt verzet om dit doel te bereiken, is het echter niet genoeg. Er bestaat een onderwijscrisis waar niet alleen de armste landen betrokken zijn, maar ook de “middle-income” landen, of landen met een relatief gemiddeld inkomen. In lage-inkomenslanden (LIC) gaat ongeveer 33% van de kinderen niet naar school. In lage-middeninkomenslanden (LMIC) gaat ongeveer 22% van de kinderen niet naar school. De reden hiervoor is een financieringsgat. LIC’s hebben meer toegang tot internationale financieringsmechanismen als

aanvulling op hun lokale financieringsregelingen, terwijl LMIC’s hiervoor met meer obstakels worden geconfronteerd. Tegen 2030 zullen LMIC’s in absolute termen de grootste financieringstekorten hebben, goed voor 80% van alle financieringsbehoeften voor onderwijs. Natuurlijk heeft de COVID-19 pandemie ervoor gezorgd dat het opvullen van deze gaten nog moeilijker wordt.

Na de presentatie van Hacking, kwam Zulia Rosalina aan het woord. Rosalina een docent Social Work bij Inholland en onderzoekster bij het project Link Jong Amsterdam. Dit project is gericht op het stimuleren van politieke en maatschappelijke participatie en het verbinden van sociaal kapitaal onder jongeren in Amsterdam. Tijdens dit project worden strategieën en interventies ontwikkeld om participatieve ongelijkheid in Amsterdam te verminderen.

Wij, als team Museon, werden geraakt door het werk en onderzoek van Rosalina. Rosalina is gericht op het opnemen en versterken van de stemmen van jongeren die zich niet bezighouden met formele politiek en in plaats daarvan met andere informele politieke handelingen. Het voorbeeld werd gegeven van jonge mensen die deelnamen aan Black Lives Matter protesten terwijl ze zich machteloos voelden door de huidige politieke omstandigheden. Vervolgens besprak Rosalina hoe belangrijk het is om met deze jonge mensen in gesprek te gaan om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die hen aangaan. Dit idee om een stem te geven aan de groep waarover wordt gesproken, was echt interessant voor ons omdat we hetzelfde proberen te doen in ons project. In ons project, genaamd De Voedsel Vluct, proberen we stakeholders zoals vmbo-leerlingen, oud vmbo-leerlingen en hun docenten te betrekken bij het ontwikkelen van een online leerplatform over de SDG’s. In gesprekken met onze opdrachtgever kwamen we erachter dat het onderwijsplatform dat in ontwikkeling is misschien niet aansluit bij welke leermethoden en onderwerpen de voorkeur hebben van de leerlingen. Een van de moeilijkst te bereiken groepen zijn de onderbouw vmbo-scholieren, en er is vrij weinig lesmateriaal wat dit probleem aanpakt. Samen met het Museon zijn wij bezig met het ontwikkelen van een lesplan over hoe we op de leukste, effectiefste, en meest leerzame manier deze doelgroep wat kunnen bijbrengen over de SDGs. Na verschillende meetings met onze opdrachtgevers, medewerkers van het Museon, en hun echte VMBO ‘goeroe,’ zijn wij aan de slag gegaan met ons onderzoek. Het Museon is de ideale plek om dit te doen, aangezien de ‘One Planet Expo,’ een expositie die draait om de SDGs, maar een paar meter lopen is om inspiratie van op te doen. Uiteindelijk, onderzoeken wij hoe we een educatieve leeromgeving kunnen maken die het beste aansluit bij de leerlingen om uiteindelijk deze doelgroep te motiveren om aan de SDG’s te werken.

Ten slotte, wij vonden de SDG talk van deze week super relevant was omdat wij vergelijkbare discussies hebben gehad tijdens het werk aan ons project. Heel erg bedankt aan onze gastsprekers en de organisators van het Traineeship voor deze interessante SDG talk!

Een van de beste manieren om de principes van de SDGs over te brengen in de maatschappij is via het onderwijs. Zo leren kinderen vanaf jonge leeftijd over hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor onze planeet en haar inwoners; normen en waarden die ze de rest van hun leven bij zich zullen dragen. Deze week stond de SDG talk in het thema van maatschappelijke SDG’s, de links met het onderwijs en hadden wij twee gastsprekers: Cornelius Hacking en Zulia Rosalina.

Hacking is hoofd Themadeskundige Onderwijs bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft bij Oxfam Novib, de Universiteit van Amsterdam, en als consultant en ambassademedewerker gewerkt in onder andere Zimbabwe, Bangladesh, en Brussel.

Hacking legde uit hoe het ministerie werkt aan het behalen van SDG 4 door middel van internationaal samenwerken. Er zijn veel verschillende belanghebbenden die zich inzetten om aan dit doel te werken, van grote multilaterale organisaties van de Verenigde Naties zoals UNESCO, tot lokale NGO’s die ter plaatse werken. Ondanks de enorme hoeveelheid werk die wordt verzet om dit doel te bereiken, is het echter niet genoeg. Er bestaat een onderwijscrisis waar niet alleen de armste landen betrokken zijn, maar ook de “middle-income” landen, of landen met een relatief gemiddeld inkomen. In lage-inkomenslanden (LIC) gaat ongeveer 33% van de kinderen niet naar school. In lage-middeninkomenslanden (LMIC) gaat ongeveer 22% van de kinderen niet naar school. De reden hiervoor is een financieringsgat. LIC’s hebben meer toegang tot internationale financieringsmechanismen als

aanvulling op hun lokale financieringsregelingen, terwijl LMIC’s hiervoor met meer obstakels worden geconfronteerd. Tegen 2030 zullen LMIC’s in absolute termen de grootste financieringstekorten hebben, goed voor 80% van alle financieringsbehoeften voor onderwijs. Natuurlijk heeft de COVID-19 pandemie ervoor gezorgd dat het opvullen van deze gaten nog moeilijker wordt.

Na de presentatie van Hacking, kwam Zulia Rosalina aan het woord. Rosalina een docent Social Work bij Inholland en onderzoekster bij het project Link Jong Amsterdam. Dit project is gericht op het stimuleren van politieke en maatschappelijke participatie en het verbinden van sociaal kapitaal onder jongeren in Amsterdam. Tijdens dit project worden strategieën en interventies ontwikkeld om participatieve ongelijkheid in Amsterdam te verminderen.

Wij, als team Museon, werden geraakt door het werk en onderzoek van Rosalina. Rosalina is gericht op het opnemen en versterken van de stemmen van jongeren die zich niet bezighouden met formele politiek en in plaats daarvan met andere informele politieke handelingen. Het voorbeeld werd gegeven van jonge mensen die deelnamen aan Black Lives Matter protesten terwijl ze zich machteloos voelden door de huidige politieke omstandigheden. Vervolgens besprak Rosalina hoe belangrijk het is om met deze jonge mensen in gesprek te gaan om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die hen aangaan. Dit idee om een stem te geven aan de groep waarover wordt gesproken, was echt interessant voor ons omdat we hetzelfde proberen te doen in ons project. In ons project, genaamd De Voedsel Vluct, proberen we stakeholders zoals vmbo-leerlingen, oud vmbo-leerlingen en hun docenten te betrekken bij het ontwikkelen van een online leerplatform over de SDG’s. In gesprekken met onze opdrachtgever kwamen we erachter dat het onderwijsplatform dat in ontwikkeling is misschien niet aansluit bij welke leermethoden en onderwerpen de voorkeur hebben van de leerlingen. Een van de moeilijkst te bereiken groepen zijn de onderbouw vmbo-scholieren, en er is vrij weinig lesmateriaal wat dit probleem aanpakt. Samen met het Museon zijn wij bezig met het ontwikkelen van een lesplan over hoe we op de leukste, effectiefste, en meest leerzame manier deze doelgroep wat kunnen bijbrengen over de SDGs. Na verschillende meetings met onze opdrachtgevers, medewerkers van het Museon, en hun echte VMBO ‘goeroe,’ zijn wij aan de slag gegaan met ons onderzoek. Het Museon is de ideale plek om dit te doen, aangezien de ‘One Planet Expo,’ een expositie die draait om de SDGs, maar een paar meter lopen is om inspiratie van op te doen. Uiteindelijk, onderzoeken wij hoe we een educatieve leeromgeving kunnen maken die het beste aansluit bij de leerlingen om uiteindelijk deze doelgroep te motiveren om aan de SDG’s te werken.

Ten slotte, wij vonden de SDG talk van deze week super relevant was omdat wij vergelijkbare discussies hebben gehad tijdens het werk aan ons project. Heel erg bedankt aan onze gastsprekers en de organisators van het Traineeship voor deze interessante SDG talk!