Team Sustainalab

Sustainalab

Editie 2

Het projectteam van SustainaLab is benieuwd welke soortgelijke initiatieven er zijn in Nederland en internationaal en wat ze daarvan kunnen leren. De vraag voor de SDG Trainees is dan ook: Wat zijn succesvolle modellen en wat kunnen we ervan leren? Er is behoefte aan advies op basis van een benchmark waarbij de prestaties van de organisaties, producten, diensten en programma’s op identieke wijze worden onderzocht en vergeleken met elkaar en het concept SustainaLab. Hierbij wordt deskresearch gedaan, maar worden vooral ook interviews afgenomen bij betrokkenen. De voorbeelden die onderzocht worden moeten grotendeels nog in kaart worden gebracht en contacten voor interviews zullen moeten worden gelegd. Dit is onderdeel van het project.

In het adviesrapport hebben de trainees o.a. advies geschreven over hoe SustainaLab zich kan onderscheiden van lopende initiatieven Op basis van deze benchmark hebben de trainees adviezen uitgebracht tot een te vormen organisatie, te sluiten partnerships en ideeën voor programmering voor communitybuilding. Het advies is gepresenteerd aan relevante stakeholders en worden verwerkt in de business strategie.