Team Gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen

Editie 3

Fairtrade Nederland (zie site fairtradenederland.nl) helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. De werkgroep Teylingen Fairtrade zou graag het volgende project uitgevoerd willen zien door de SDG Trainees: Onderzoek welk deel van welke SDG’s een nauwe relatie hebben met Fairtrade MVO. Maak de vertaalslag van dat deel van die SDG’s naar (categorieen van) bedrijven en maatschappelijke organisaties: Hoe kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties dat deel van die SDG’s starten, oppakken, hoe kunnen zij het behapbaar maken, terwijl ze tevens aansluiting houden bij het DNA / de identiteit van het bedrijf c.q. de maatschappelijke organisatie.