Team Natuurverdubbelaars

Natuurverdubbelaars

Editie 2

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Natuurverdubbelaars, een adviesbureau dat werkt op het snijvlak van economie en ecologie. Tijdens dit onderzoek zijn er twee hypothetische case studies uitgewerkt, voor een akkerbouwgebied in de Noordoostpolder en een melkveehouderij in Nieuwkoop, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biobased verbouwen in deze gebieden.

De situatie:
Er is Nederland namelijk een woningtekort en voor 2030 moeten er 845.000 nieuwe woningen gebouwd zijn;
In de bouw worden veelal niet duurzame bouwmaterialen gebruikt. Daardoor is de bouwindustrie direct verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de totale CO2 emissies wereldwijd;
Om zowel de woningnood als het klimaatprobleem aan te pakken is het een overweging om over te stappen op duurzame (lees: biobased) bouwmaterialen;
Er is een rekentool ontwikkeld die de economische en ecologische kosten en baten van biobased gewassen inzichtelijk maakt.

Het probleem:
Biobased verbouwen biedt kansen voor versterking van biodiversiteit en landschappelijke structuren, maar is op het moment voor boeren vaak nog niet economisch rendabel;
Om de ontwikkelde rekentool praktisch toe te passen is het wenselijk om een case studies te ontwikkelen waarin een business-as-usual scenario wordt vergeleken met meerdere referentiescenario’s waar biobased verbouwen centraal staat.

De hoofdvraag: in hoeverre in het verbouwen van biobasedmaterialen economisch rendabel en ecologisch verantwoord voor boeren in Nederland?

De trainees hebben het volgende opgeleverd:

  1. Adviesrapport
  2. Conclusies van het onderzoek voor Natuurverdubbelaars
  3. Uitgebreide case-studie en gevoeligheidsanalyse
  4. Advies voor beleidsmakers omtrent dit onderwerp
  5. Vervolgonderzoek met advies voor toevogengen/aanpassingen model