Team Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum

Editie 2

Voor Gemeente Hilversum hebben de SDG Trainees verschillende beleidsdocumenten geanalyseerd aan de hand van een zelf gecreëerd afwegingskader. Gebaseerd op die analyse zijn er adviezen geformuleerd die Gemeente Hilversum kan meenemen in de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie. De trainees hebben hun analyse & adviezen gedeeld met een grote groep ambtenaren van Gemeente Hilversum. Die gaven aan de input & adviezen mee te nemen!