Team Gemeente Renswoude

Gemeente Renswoude

Editie 1

Voor de Gemeente Renswoude heeft een team trainees gewerkt aan een bewustwordingscampagne die breder is dan alleen informeren. Het doel is dat inwoners niet alleen meer te weten komen over duurzaamheid, maar ook actief hiermee aan de slag (willen) gaan. Verschillende thema’s van duurzaamheid zijn hierin meegenomen: de energie- en warmtetransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast heeft het team onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten op de weg naar een klimaatneutrale gemeente en hier een advies over geformuleerd. De campage wordt uitgevoerd en het advies wordt meegenomen bij het opstellen van de routekaart duurzaamheid.