SDG Talk door prof. Rob van Tulder

2022-03-23

Editie 3

Om de kennis  van de SDG Trainees over de SDG’s te verbreden en verdiepen wordt er regelmatig op dinsdag een avondsessie georganiseerd: de SDG Talks. Tijdens de SDG Talks geven we het podium aan inspirerende experts op het gebied van de SDG’s. Zij vertellen hoe zij op de werkvloer met de SDG’s aan de slag zijn gegaan. Ze delen hun successen en uitdagingen en geven de trainees de kans vragen te stellen.

Deze week gaf prof. Rob van Tulder zijn 4e en daarmee laatste SDG Talk van deze editie. De afgelopen vier weken gaf hij de Trainees een crash course SDG’s waarin hij de trainees liet zien waar we staan en welke barrières en kansen er zijn voor verschillende stakeholders in Nederland. Hij deelde zijn ervaringen over de implementatie van de SDG’s in organisaties en een aantal best and worst practices. Hierbij kwamen verschillende technieken en tools aan bod die organisaties kunnen gebruiken voor een eerlijke inventarisatie van hun beginsituatie en analyse van de implementatie. Dit soort inzichten zijn cruciaal om je impact te kunnen meten en idee te krijgen of je ook daadwerkelijk impact genereert.

De SDG Talk werd deze week live georganiseerd in het KIT Royal Tropical Institute waar Rob met een quiz testte of de trainees de afgelopen weken wel een beetje hadden opgelet. De uitslag was gelukkig goed genoeg om gezellig af te sluiten met een borrel!

Weet jij de antwoorden op zijn vragen?

 1. Welke SDG heeft de grootste impact op Climate Change?
 2. Noem 3 van de 6 principes die nodig zijn om je SDG Traineeship effectief te maken.
 3. Wat  is de belangrijkste Nexus tussen SDGs?
 4. SDG8: wat is het belangrijkste onderdeel daarvan?
 5. VUCA staat voor…?
 6. Wat zijn de 5 principes van de SDG’s?
 7. Welk verbindend principe geldt voor alle SDGs?
 8. Hoeveel landen hebben de SDGs ondertekend?
 9. Hoeveel Nederlandse steden doen momenteel mee aan de SDGs?
 10. Welk percentage van voedselproductie wordt jaarlijks verspild?
 11. In maart kwam het hoeveelste IPCC rapport uit?
 12. waar staan de letters NIMBY voor?
 13. Benoem vier “custodian agencies” van de SDGs.
 14. Hoeveel kwantitatieve indicatoren kennen de SDGs en hoeveel zijn daarvan tier I?
 15. Als je moet kiezen voor SMART criteria, waar ligt het accent dan op?

Rob van Tulder is hoogleraar International Business-Society Management bij de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Hier is hij medeoprichter van de vakgroep Business-Society Management, een internationaal toonaangevende afdeling op het gebied van onderwijs en onderzoek naar de bijdrage van ondernemingen en leiders aan de samenleving. Daarnaast adviseert hij internationale organisaties, multinationals, maatschappelijke organisaties en overheden over de hele wereld. Zijn recente werk richt zich vooral op de Sustainable Development Goals en het versnellen van transformationele duurzaamheidstransities van ondernemingen. Zie bijvoorbeeld: Business and the Sustainable Development Goals (2018) en Getting all the motives right – Driving International Corporate Responsibility (ICR) to the next level (2018).